Pasākumi līdz martam

18.01.- barikāžu atceres dienu pasākums
23.-24. 01.- daiļrunas konkurss skolā
25.01.- krievu valodas pasākums
1.02.- “POP”-iela ,
4.02.-8.02.- sveču nedēļa 1.-4. klasei,
13.02.- pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
18.-22.02. projektu nedēļa 5.- 12. klasei
22.02.- 12. klases žetona vakars
1.03.- 5.-8. Latviešu valodas uzvedums
1.03.- 11. klases ZPD aizstāvēšana
4. 03.- 9. klases grāmatas prezentācija
8.03- 1.-4. klases bībeles svētki
16.03.- Jauniešu diena 2. vsk sporta hallē
20.03.- 25. marta atceres pasākums 7.-12. klasei
21.03. Lieldienu ieskaņas dievkalpojums

Oskars un Balle

Kad 19. decembrī bija pavadīta 1.-4. klašu eglīte kopā ar vecākiem, piedzīvots Ziemassvētku ieskaņas dievkalpojums ev lut baznīcā 20. decembrī, tās pašas dienas vakarā skolas 5.-12. klašu saime pulcējās skolas sporta zālē uz tradicionālo 5.-12. klašu eglīti jeb TKS  “Oskara “balvas pasniegšanas ceremoniju, kas notika jau 9. reizi.Šoreiz vadītāju lomā iejutās Evita Ozoliņkēvica, Toms Grenevics/ 11./ un Dāvis Bricis/ 11./Katras klases sagatavotie priekšnesumi mijās ar uzvarētāju paziņošanu dažādās nominācijās mācību sasniegumos,kristīgās aktivitātēs, talantu izkopšanā ārpus stundām,kā arī noskaidrojot asprātīgāko pierakstīto skolēna un skolotāja izteicienu šai pusgadā.

Tā 14 īpaši šim pasākumam darinātas balvas, kas bija pieņēmušas stilizētas eglītes veidolu augšuptiecošas spirāles formā ,aizceļoja pie saviem īpašniekiem: “Augstākā vidējā atzīme pamatskolā”- Marta Luīze Treimane -9.20/ 6. klase/ “Augstākā vidējā atzīme vidusskolā”-Drīksne Rihards-9.00/ 10. klase/ Klase ar augstāko vidējo atzīmi pamatskolā- 6. klase, 7.24, klase ar augstāko vidējo atzīmi vidusskolā- 12. klase,7.29,klase ar augstāko vidējo atzīmi kristīgajā mācībā- 11. klase, 8.77,”Es sekoju Jēzum””- Sabīne Grigorjeva/ 11. klase/, “TKS vārda nešana Latvijā”- TKS zvanu ansamblis/ vad J. Smilga/,”Skanīgākie jaunieši”- Evita Ozoliņkēvica-12.,Žanete Šterna-12.,Ilze Pētersone- 11.,jeb meiteņu grupa “E.Ž.I.”, “Nākotne viņu rokās”- kristīgo puišu grupa, kas paši sevi dēvē par džeku sektu,”Es gribu un varu”- Daniels Kļaviņš- 12. , “Daudzsološs sākums”- TKS pūtēju ansamblis/ vad J. Smilga/, “Tā vienkārši notiek”- Toms Grenevics 11. “Spicākais skolotāja teiciens”- Sigita Rathena, “Spicākais skolēna teiciens”-.Kaspars Krūmiņš,12.kl..

 

Tā kā  ceremoniju un Ziemassvētku balli šogad atbalstīja kupls sponsoru loks/ “Anete”, “Skandināvs”, “ViSound”, “Pretpils”,”Liepkalni”, ‘Kurzemes sēklas”, “Martinelli”, “Rožu nams”, balvas atvēlēja arī RIMI”/ svētki izvērtās jo bagātīgi. Ne tikai apbalvotajiem,bet visiem vakara gaitā bija vienreizēja iespēja nofotografēties pie sienas, ko rotāja vakara labvēļu un atbalstītāju logo.

Skolas 3. Ziemassvētku ballē visi no sirds dejoja grupas “Nou Boundaries” spēlētās mūzikas ritmos ,priecājoties par priekšnesumu kvalitāti, vakara gaitā ievēlēja savu balles karali un karalieni, par tiem kļuva Evita Ozoliņkēvica un Jānis Gruzniņš no 12. klases, kā arī pusnaktī aizturētu elpu sekoja līdzi direktores vadītajai lielajai loterejai, kurā varēja laimēt daudz vētīgu balvu.

Ticu,ka šis vakars spēja sagādāt daudz labu pārsteigumu, vislielāko, protams, galvenās balvas /-i pada / īpašniekam, kaut arī viņš nemācās TKS .

Latvijā labākā starp pilsētu vidusskolām – Talsu Kristīga vidusskola

1993.gadā Latvijā nodibināts Draudzīgā aicinājuma fonds, kura mērķis – popularizēt Draudzīgā aicinājuma ideju, dot ieguldījumu Latvijas izglītības attīstībā un celt izglītības prestižu. Kopš 2000.gada fonds pasniedz ceļojošu Draudzīgā aicinājuma balvu skolām par sasniegumiem iepriekšējā mācību gadā, bet pagājušā gadā nodibināta Draudzīgā aicinājuma balva par skolu rezultātiem centralizētajos eksāmenos visām mācību iestādēm, kurās īsteno vidējo izglītību. Skolas tiek vērtētas atsevišķos mācību priekšmetos, izaugsmē un kopvērtējumā un iedalītas republikas vidusskolās, ģimnāzijās, mazo pilsētu vidusskolās, lauku vidusskolās un specializētajās skolās.

2012.g. 29. oktobrī Talsu Kristīgās skolas pedagogi piedalījās Draudzīgā Aicinājuma balvas pasniegšanas svinīgajā ceremonijā Latvijas Nacionālajā operā, kur Talsu Kristīgā skola tika apbalvota par 1.vietu Latvijas pilsētu vidusskolu grupā!!!!

Augsto atzinību skola saņēma, lielā mērā pateicoties pagājušā gada absolventiem, kuru centralizēto eksāmenu rezultāti bija gandrīz izcili. No 16 absolventiem, kuri kārtoja eksāmenus, trīs saņēma augstāko vērtējumu matemātikā un angļu valodā, divi latviešu valodā un literatūrā un viens – bioloģijā. Vislabākos rezultātus uzrādīja Sabīne Krūkle, kura kārtoja četrus eksāmenus un visos ieguva augstāko iespējamo novērtējumu.

Bijusī klases audzinātāja Aija Valgelina par jauniešiem saka: „Svarīgākais bija tas, ka viņi bija patiešām laba un saliedēta komanda. Daudz iesaistījās ārpusskolas aktivitātēs, kopā daudz kalpoja, piedalījās labdarības pasākumos un paši tos organizēja. Tas jau ir tas neticamākais, ka, paskatoties uz sasniegtajiem rezultātiem, šķiet – viņi jau pie grāmatām vien sēdēja, bet nē ! Šie jaunieši paspēja tik daudz , ka, no malas skatoties liekas neiespējami! Jācer, ka viņiem tikpat labi viss izdosies arī turpmāk, un ka viņu pēcteči šajā skolā centīsies turēt augsto latiņu.”

Direktore Inguna Gruzniņa uzsver, ka balva ir rezultāts ne tikai skolas akadēmiskajam sniegumam, ko veido profesionālu skolotāju un apzinīgu skolēnu kopdarbs, bet arī skolas kristīgās koncepcijas īstenošanas pozitīvs apliecinājums. Ja jaunieši izvēlas dzīvē īstenot savu kristīgo pārliecību, tad arī viņu izvēles ir tādas, kuras Dievs svētī!

Pasākums bērniem ar īpašām vajadzībām no maznodrošinātām ģimenēm.

4.decembrī, Talsu Kristīgajā skolā norisinājās pasākums Ziemassvētku gaidīšanas noskaņā bērniem no maznodrošinātajām ģimenēm, kura mērķis bija iepriecināt bērnus, kuri bieži vien sastopas ar grūtībām. Ar 8.klases meiteņu palīdzību notika skaisti glazētu piparkūku cepšana, skolas stūros šo Ziemassvētku smaržu sajuta katrs. Kamēr piparkūkas cepās, bērni ar sk. Ivetu un sk .Raimondu un četriem rūķiem priekšgalā- Elīnu, Žaneti, Judīti un Evitu, devās uz mūzikas klasi, lai atkārtotu kādas Ziemassvētku dziesmas. Bērniem tika izdalīti mūzikas instrumenti, kurus katrs varēja likt lietā pēc saviem ieskatiem. Bija liels prieks pabūt kopā ar šiem bērniem. Pēc dziesmu dziedāšanas bērni atgriezās pie piparkūkām un saņēma arī Ziemassvētku dāvaniņas. Kā nekā ir taču svētku laiks. Mēs esam aicināti no Dieva sniegt to, kas mums ir. Un sirds siltums ir pats labākais, ko var dot.

Brauciens uz Kāķīšu bērnu namu.

Š.g. 3.decembrī Talsu Kristīgās vidusskolas jaunieši pieteicās devās ciemos pie Kāķīšu bērnu nama bērniem. Izbraukšana no skolas bija tūlīt pēc zvana no 7.stundas. Katrs, cik nu ātri spējām, paņēmām nepieciešamās mantas un devāmies uz autobusu. Daniela rokām tika uzticēta lielā kaste ar mandarīniem, kas bija paredzēta kā pārsteigums bērniem Kāķīšos. Visi smaidīgām sejām devāmies iekšā bērnu namā. Skolotāja Iveta paspēja mūs visus kopā vēl nofotogrāfēt. Bērnu namu Talsu Kristīgās skolas jaunieši apciemo jau daudzus gadus pēc kārtas un nu jau tā ir kā tradīcīja. Visi kopā atcerējāmies brīnišķīgo stāstu par Jēzus bērniņa piedzimšanu Bētlēmē un atjautīgākie bērni par pareizām atbildēm uz jautājumiem saņēma mazas, bet mīļas dāvaniņas- mīkstās mantiņas. Bērnos lielu prieku izraisīja kopā dziedātās dziesmas ar kustībām, kam Žanete Šterna piespēlēja ģitāru. Varējām ar bērniem kopā iet rotaļās un parunāties. Sniegt viņiem kaut kripatu no tā, ko viņi vēlas sagaidīt visvairāk- mīlestību un patiesu prieku. Mums gan bija jāsteidzas atpakaļ uz Talsiem, jo dažiem jauniešiem vajadzēja paspēt uz ģitārspēles nodarbībām. Sirsnīgi atvadījāmies no bērniem, kas jau šajā īsajā brīdī bija paspējuši iekrist mūsu sirdīs. Steigšus devāmies uz autobusu un ar lieliem smaidiem sejā un jautri sarunājoties, devāmies mājup.