Skolotāji un darbinieki

Vārds Uzvārds Amats
Daiga Alsberga sekretāre, direktora vietniece saimnieciskajā darbā
Henrijs Augšpuls fizikas, ķīmijas skolotājs
Sabīne Grigorjeva ārpusklases darba organizatore
Anda Bernāte direktora vietniece izglītības jomā, ķīmijas, bioloģijas skolotāja
Dace Bērziņa tehniskā darbiniece
Sindija Felša ģeogrāfijas, dabaszinību skolotāja
Raimonds Felšs mūzikas skolotājs
Alena Fridrih krievu valodas skolotāja
Tabita Ēce virtuves darbiniece
Inguna Gruzniņa direktore
Elīna Gruzniņa brīvprātīgā darbiniece
Sarmīte Grūbe sākumskolas skolotāja
Lienīte Gūtmane kristīgās mācības, dizaina un tehnoloģiju, vācu valodas skolotāja
Jana Lana Jansone datorikas, dizaina un tehnoloģiju skolotāja
Madara Kārlsberga ķīmijas, bioloģijas skolotāja
Lāsma Jaunozola angļu valodas skolotāja
Svetlana Lakstīgala sākumskolas skolotāja
Ingvars Lerhs sporta skolotājs
Aiva Mierkalne latviešu valodas un literatūras skolotāja
Kristīne Neifelde vēstures, sociālo zinību skolotāja
Anita Orehova latviešu valodas un literatūras skolotāja
Gundega Paure matemātikas, datorikas skolotāja
Ginita Petrovica sākumskolas skolotāja
Dace Pociusa tehniskā darbiniece
Elīna Petroženko sākumskolas skolotāja
Sigita Rathena matemātikas skolotāja
Sarmīte Reinfelde pavāre
Ildze Sapiega vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju skolotāja
Iveta Sidere virtuves darbiniece
Jānis Smilga zvanu ansambļa vadītājs
Juris Šironovs tehniskais darbinieks
Ligita Treimane sākumskolas skolotāja
Aija Valgelina latviešu valodas un literatūras skolotāja
Kristīne Vecbērza angļu valodas skolotāja
Evija  Voldraha-Freimane  ekonomikas skolotāja
Liene Zapacka tehniskā darbiniece
Vilnis Zarakauskis direktora vietnieks IT jomā, datorikas, programmēšanas skolotājs
Ineta Ziediņa tehniskā darbiniece
Liene Zapacka tehniskā darbiniece


Klašu audzinātāji 2022./2023.m.g.

1.a klase Elīna Petroženko
1.b klase Ginita Petrovica
2. klase Ligita Treimane
3. klase Ineta Ziediņa
4.a  klase Aiva Mierkalne
4.b klase Lāsma Jaunozola
5. klase Sindija Felša
6. klase Aija Valgelina
7. klase Jana Lana Jansone
8.a klase Kristīne Neifelde
8.b klase Raimonds Felšs
9. klase Anita Orehova
10. klase Kristīne Vecbērza
11. klase Anda Bernāte
12. klase Lienīte Gūtmane