Skolas vēsture

1990. gadā Padomju Latvijā dzīvoja jauna, parasta ģimene – vīrs, sieva un divi bērniņi. Kādu rītu jaunākā meitiņa, kurai bija tikai pusotrs gadiņš, pamodās pa pusei paralizēta. Ārsti bērnam konstatēja galvas smadzeņu audzēju. Bija nepieciešama operācija, kuras laikā, iespējams, bērniņš mirs…

Jaunie vecāki, kuri par Dievu nezināja neko, nolēma bērniņu kristīt – ja nu gadījumā nomirst, lai vismaz tiek debesīs… Kristību laikā jaunā māte sauca uz Dievu: „Dievs, ja Tu esi, ja Tu vari ko darīt, glāb Elīnas dzīvību, un es Tev kalpošu!”

Dievs uzklausīja mātes lūgšanu un deva darbu – atvērt kristīgo skolu, kurā kopā ar veselajiem bērniem varēs mācīties arī bērni – invalīdi.

Gruzniņu ģimene – Māris, Inguna, Elīna, Zane un Jānis.

Tāds bija sākums Talsu Kristīgās skolas izveidei. 1995. gada 1. septembrī skolā mācības uzsāka 37 skolēni no 1. – 4. klasei. Viņus mācīja 5 skolotājas. Dievs ļāva skolai augt. Katru gadu klāt tika atvērta jauna klase. 2022. g. 1. septembrī skola sāka savu 28. darba gadu. Skolā mācās apm. 320 skolēni no 1. – 12. klases, ir vairākas paralēlklases.

Ir aizvadīti 19 vidusskolas izlaidumi, simtiem skolēnu un viņu vecāku ir dzirdējuši Labo Vēsti par Jēzu, daudzu dzīves ir izmainītas, un viņu vārdi ierakstīti Dzīvības grāmatā.