Kopā mēs varam!

No 2022. gada septembra līdz 2023. gada janvārim skolā projekta “Kopā mēs varam!” ietvaros norisinājās dažādi pasākumi un aktivitātes, kur skolēni, skolotāji un vecāki varēja piedalīties un pilnveidot savas prasmes.

Piedāvāto aktivitāšu klāsts bija daudzveidīgs:

  • 9.-12. klases skolēni piedalījās attiecību pilnveidošanas pasākumā kopā ar Kristapu Kravali;
  • 1.-3. klases skolēniem bija aizraujoša spēļu pēcpusdiena kopā ar “Brain Games”;
  • Tējas pēcpusdienās tika risināti dažādi aktuāli jautājumi gan skolēnu, gan skolotāju vidū;
  • Šaha pulciņš 1.-4. klasei;
  • Tika iekārtota klusuma telpā, kur relaksēties un atpūsties.

Katrā no šīm aktivitātēm bērni un jaunieši ieguva jaunas zināšanas, uzlaboja komunikācijas prasmes, kā arī ieguva jaunus draugus un lietderīgi pavadīja laiku.

Projekts “Kopā mēs varam!” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.