Oskars un Balle

Kad 19. decembrī bija pavadīta 1.-4. klašu eglīte kopā ar vecākiem, piedzīvots Ziemassvētku ieskaņas dievkalpojums ev lut baznīcā 20. decembrī, tās pašas dienas vakarā skolas 5.-12. klašu saime pulcējās skolas sporta zālē uz tradicionālo 5.-12. klašu eglīti jeb TKS  “Oskara “balvas pasniegšanas ceremoniju, kas notika jau 9. reizi.Šoreiz vadītāju lomā iejutās Evita Ozoliņkēvica, Toms Grenevics/ 11./ un Dāvis Bricis/ 11./Katras klases sagatavotie priekšnesumi mijās ar uzvarētāju paziņošanu dažādās nominācijās mācību sasniegumos,kristīgās aktivitātēs, talantu izkopšanā ārpus stundām,kā arī noskaidrojot asprātīgāko pierakstīto skolēna un skolotāja izteicienu šai pusgadā.

Tā 14 īpaši šim pasākumam darinātas balvas, kas bija pieņēmušas stilizētas eglītes veidolu augšuptiecošas spirāles formā ,aizceļoja pie saviem īpašniekiem: “Augstākā vidējā atzīme pamatskolā”- Marta Luīze Treimane -9.20/ 6. klase/ “Augstākā vidējā atzīme vidusskolā”-Drīksne Rihards-9.00/ 10. klase/ Klase ar augstāko vidējo atzīmi pamatskolā- 6. klase, 7.24, klase ar augstāko vidējo atzīmi vidusskolā- 12. klase,7.29,klase ar augstāko vidējo atzīmi kristīgajā mācībā- 11. klase, 8.77,”Es sekoju Jēzum””- Sabīne Grigorjeva/ 11. klase/, “TKS vārda nešana Latvijā”- TKS zvanu ansamblis/ vad J. Smilga/,”Skanīgākie jaunieši”- Evita Ozoliņkēvica-12.,Žanete Šterna-12.,Ilze Pētersone- 11.,jeb meiteņu grupa “E.Ž.I.”, “Nākotne viņu rokās”- kristīgo puišu grupa, kas paši sevi dēvē par džeku sektu,”Es gribu un varu”- Daniels Kļaviņš- 12. , “Daudzsološs sākums”- TKS pūtēju ansamblis/ vad J. Smilga/, “Tā vienkārši notiek”- Toms Grenevics 11. “Spicākais skolotāja teiciens”- Sigita Rathena, “Spicākais skolēna teiciens”-.Kaspars Krūmiņš,12.kl..

 

Tā kā  ceremoniju un Ziemassvētku balli šogad atbalstīja kupls sponsoru loks/ “Anete”, “Skandināvs”, “ViSound”, “Pretpils”,”Liepkalni”, ‘Kurzemes sēklas”, “Martinelli”, “Rožu nams”, balvas atvēlēja arī RIMI”/ svētki izvērtās jo bagātīgi. Ne tikai apbalvotajiem,bet visiem vakara gaitā bija vienreizēja iespēja nofotografēties pie sienas, ko rotāja vakara labvēļu un atbalstītāju logo.

Skolas 3. Ziemassvētku ballē visi no sirds dejoja grupas “Nou Boundaries” spēlētās mūzikas ritmos ,priecājoties par priekšnesumu kvalitāti, vakara gaitā ievēlēja savu balles karali un karalieni, par tiem kļuva Evita Ozoliņkēvica un Jānis Gruzniņš no 12. klases, kā arī pusnaktī aizturētu elpu sekoja līdzi direktores vadītajai lielajai loterejai, kurā varēja laimēt daudz vētīgu balvu.

Ticu,ka šis vakars spēja sagādāt daudz labu pārsteigumu, vislielāko, protams, galvenās balvas /-i pada / īpašniekam, kaut arī viņš nemācās TKS .