Latvijā labākā starp pilsētu vidusskolām – Talsu Kristīga vidusskola

1993.gadā Latvijā nodibināts Draudzīgā aicinājuma fonds, kura mērķis – popularizēt Draudzīgā aicinājuma ideju, dot ieguldījumu Latvijas izglītības attīstībā un celt izglītības prestižu. Kopš 2000.gada fonds pasniedz ceļojošu Draudzīgā aicinājuma balvu skolām par sasniegumiem iepriekšējā mācību gadā, bet pagājušā gadā nodibināta Draudzīgā aicinājuma balva par skolu rezultātiem centralizētajos eksāmenos visām mācību iestādēm, kurās īsteno vidējo izglītību. Skolas tiek vērtētas atsevišķos mācību priekšmetos, izaugsmē un kopvērtējumā un iedalītas republikas vidusskolās, ģimnāzijās, mazo pilsētu vidusskolās, lauku vidusskolās un specializētajās skolās.

2012.g. 29. oktobrī Talsu Kristīgās skolas pedagogi piedalījās Draudzīgā Aicinājuma balvas pasniegšanas svinīgajā ceremonijā Latvijas Nacionālajā operā, kur Talsu Kristīgā skola tika apbalvota par 1.vietu Latvijas pilsētu vidusskolu grupā!!!!

Augsto atzinību skola saņēma, lielā mērā pateicoties pagājušā gada absolventiem, kuru centralizēto eksāmenu rezultāti bija gandrīz izcili. No 16 absolventiem, kuri kārtoja eksāmenus, trīs saņēma augstāko vērtējumu matemātikā un angļu valodā, divi latviešu valodā un literatūrā un viens – bioloģijā. Vislabākos rezultātus uzrādīja Sabīne Krūkle, kura kārtoja četrus eksāmenus un visos ieguva augstāko iespējamo novērtējumu.

Bijusī klases audzinātāja Aija Valgelina par jauniešiem saka: „Svarīgākais bija tas, ka viņi bija patiešām laba un saliedēta komanda. Daudz iesaistījās ārpusskolas aktivitātēs, kopā daudz kalpoja, piedalījās labdarības pasākumos un paši tos organizēja. Tas jau ir tas neticamākais, ka, paskatoties uz sasniegtajiem rezultātiem, šķiet – viņi jau pie grāmatām vien sēdēja, bet nē ! Šie jaunieši paspēja tik daudz , ka, no malas skatoties liekas neiespējami! Jācer, ka viņiem tikpat labi viss izdosies arī turpmāk, un ka viņu pēcteči šajā skolā centīsies turēt augsto latiņu.”

Direktore Inguna Gruzniņa uzsver, ka balva ir rezultāts ne tikai skolas akadēmiskajam sniegumam, ko veido profesionālu skolotāju un apzinīgu skolēnu kopdarbs, bet arī skolas kristīgās koncepcijas īstenošanas pozitīvs apliecinājums. Ja jaunieši izvēlas dzīvē īstenot savu kristīgo pārliecību, tad arī viņu izvēles ir tādas, kuras Dievs svētī!