Bērnu nometne

Talsu Kristīgā skola savu darbu sāka 1995. gada 1. septembrī, un jau pēc 1. mācību gada – 1996. gada vasarā mēs rīkojām nometnes bērniem, kuri dzīvo sociāli un ekonomiski sarežģītos apstākļos. Arī šogad no 18. līdz 22. jūnijam Talsu Kristīgajā vidusskolā norisinājās kristīga bērnu nometne, kuras laikā bērniem bija iespēja iepazīt Dievu un dzirdēt Labo Vēsti par Jēzu Kristu. Bērni izzināja dažādus Bībeles stāstus, mācījās Bībeles pantus, slavēja un pielūdza Dievu, veidoja rokdarbus, kopā spēlēja spēles, sportoja un izveidoja jaunas draudzības gan savā starpā, gan ar nometnes līderiem, veidojot pop ielas priekšnesumus, ejot pārgājienā un dzerot tēju “tējas vakaros”.

Šī gada nometnes tēma bija “Jēzus pārveido cilvēku sirdis”. Bērni dzirdēja Bībeles stāstus par to, kā Jēzus pārveidoja mācekļa Pētera sirdi, Pēterim, no parasta zvejnieka kļūstot par “cilvēku zvejnieku”. Bērni ne tikai klausījās Bībeles stāstus, bet arī praktiski darbojās, spēlējot atmiņas spēles, attēlojot dzirdētos stāstus un mācoties Bībeles pantus un dziesmas ar kustībām.

Gadu gaitā ir izveidojušās nometnes tradīcijas, kuras kļuvušas par neatņemamu nometnes sastāvdaļu. Dažas no tām ir – katru rītu iesākt ar nometnes karoga pacelšanu un vakaru noslēgt ar karoga nolaišanu, dziedot nometnes himnu; Pop ielas priekšnesumu veidošana kopā ar grupiņu līderiem, tējas vakari un arī kopīgs pārgājiens piknikā uz Villu ezeru. Pārgājiens ir lielisks laiks kopīgām sarunām un sadraudzībai gan bērniem savā starpā, gan ar nometnes līderiem.

Pēdējā nometnes vakarā norisinājās Pop iela, kurā katra grupiņa rādīja priekšnesumus, kurus bija izveidojuši nometnes laikā. Bērni kopā ar līderiem pārsteidza skatītājus ar brīnišķīgiem tērpiem, pašu veidotām horeogrāfijām un tēlošanas prasmēm, kas veidoja neaizmirstamas uzstāšanās, kuru laikā valdīja prieks, smiekli un gandarījums par paveikto darbu. Pasākuma izskaņā visi vienojās kopīgās dejās.

Nometnes organizēšanā un vadīšanā iesaistījās amerikāņu komanda, kuri darbojās kopā ar Talsu Kristīgās vidusskolas vecāko klašu audzēkņiem un absolventiem, lai kopā īstenotu nometnes programmu.
Talsu Kristīgās vidusskolas vērtības ir Dievs, cilvēks, darbs, skaisti, piedošana un pateicība, un nometne ir vieta, kur spilgti redzam šo vērtību izpaušanos praktiskā darbā.