Vasaras Bībeles nometne 2023

Nodrošinot iespēju bērniem arī vasarā lietderīgi pavadīt laiku, Talsu Kristīgajā vidusskolā no 12. līdz 16. jūnijam tika aizvadīta Vasaras Bībeles skolas dienas nometne, kurā piedalījās Talsu Kristīgās vidusskolas 1.-6. klašu skolēni. Nometnes vadītāji bija mūsu vidusskolas vecāko klašu skolēni un absolventi, kuriem radīta iespēja skolā apgūtās vadītāju prasmes pielietot praktiskā veidā. Vasaras laikā bērnu pieskatīšana ir īsts izaicinājums daudziem vecākiem, jo ne visiem ir kāds, kuram bērnus uzticēt, kamēr pašiem jāstrādā. Talsu Kristīgā vidusskola vēlas atbalstīt arī vecākus, tāpēc veido nometnes, kur bērniem ir iespēja lietderīgi pavadīt brīvās dienas un iemācīties pašu svarīgāko – patiesību, ko mums māca Bībele. Piecu dienu bezmaksas nometnē bērni piedalās interesantās nodarbībās, pusdieno un pirms došanās mājup saņem arī gardu launagu.

Šī gada tēma bija “Cirka svinības”, kas bērnos attīstīja dzīves jautro, smieklīgo un pārsteidzošo dimensiju, bet lika arī aizdomāties par Dieva klātesamību ikdienā. Nometnes moto bija Bībeles pants: “Visi, kam dvaša, lai slavē to Kungu! Aleluja!” (Ps. 150: 6)  Nometnē bērni sadraudzējās ne tikai savstarpēji, bet arī ar TKS vecāko klašu skolēniem un absolventiem. Visi kopā apguva Bībeles pantus, jaunieši ar bērniem satuvinājās, spēlējot spēles un mētājot bumbas. Nometnes Bībeles pantu vienojošais motīvs ir, ka Dievs mums devis visu, un par to varam viņam pateikties katru dienu.

Nometnes aktivitātēs – spēlēs, rokdarbos, dejošanā, dziedāšanā, atmiņas trenēšanā – bērni piedalījās kopā ar TKS jauniešiem, un tas palīdzēja bērniem veidot draudzīgas un uzticēšanās piepildītas attiecības. Nodarbības bija arī izglītojošas un atmiņā paliekošas, -piemēram, ja “stacijā” Bībeles stāsts runāja par Samsonu –  personāžu no Vecās derības, tad rokdarbos tika veidotas cepures, kurām varēja pielikt striķus kā matus, un tad Bībeles stāsts saistījās ar rokdarbiem.

Nometnes noslēgumā dalībnieki devās uz Talsu Baptistu dievnamu, kur notika dievkalpojums. Bērni bija tērpušies pašu apgleznotajos kreklos, un dievkalpojumā bija iespēja atskatīties uz to, kas nometnes dienās piedzīvots un iemācīts, – bērni, pielūdzot Jēzu, apliecināja, ka nometnē sludinātā Labā Vēsts ir viņu sirdis uzrunājusi.

Nometne ir nozīmīga Talsu Kristīgās vidusskolas audzināšanas daļa, jo tajā sadraudzējās TKS jaunieši ar jaunāko klašu skolēniem. Kad tie skolas gaiteņos jaunajā mācību gadā ies garām viens otram – viņi viens otru atpazīs un sveiks ar siltu smaidu, ne tā kā skolu konglomerātos, kur gandrīz neviens nezin otra skolēna vārdu! Vadītajiem arī ir iespēja iemācīties un izprast, kas ir atbildība pret cilvēkiem, darbu un uzticēto pienākumu. Nometnē visi kopīgi mācās un arī kļūdās, bet svētīgākais ir tas, ka nometnes dalībnieki viens otram ir blakus, lai palīdzētu.