TKS skolēnu dome

Mūsu jauniešiem katrs māc gads iesākas ar jaunas pašpārvaldes komandas veidošanu, tās nav vēlēšanas, domē gaidīts katrs, kurš vēlas būt pamanīts, darot kopīgu darbu, kas norit 3 komisijās- kultūras un sporta ,kristīgajā un informācijas. Šogad domes galvenais cilvēks  ir Jānis Gruzniņš, viņa vietniece- Annija Bodniece

Pirmā skolas diena

3.09. Talsu luterāņu baznīca bija ļaužu pārpilna- visa TKS saime iesāka 18. jauno mācību gadu visplašākajā Talsu dievnamā. Šoruden jūtamies bagāti un svētīti: divas otrās un divas pirmās klases! Daudz  jaunpienācēju citās klasēs, skolēnu skaits pietuvojies 260!