Pļaujas dievkalpojumi

01.10.2012 at 18:15

„Arī Pļaujas svētkus sviniet par jūsu darba pirmiem augļiem no tā, ko tīrumā esiet sējuši, un gada beigās Ražas ievākšanas svētkus, kad esat savākuši savus augļus no tīruma”/ 2. Mozus 23:16/Vai šis ir bijis augļiem svētīts gads, vai esam pieņēmušies gudrībā , teikuši Jēzum „jā”,  esam gatavi stāstīt citiem par tām izmaiņām, ko Dievs darījis mūsu dzīvēs, tāda, īsumā , ir šī dievkalpojuma jēga. Abos dievkalpojumos visus klātesošos uzrunāja mācītājs Talivaldis Vilnis, muzicēja abas zvanu ansambļa grupas, pirmo reizi dzirdējām pūtēju ansambli,2.-4. klases korī dzirdējām 80 bērnus, uzstājās jauniešu drāmas grupa, Daniels, Ilze, Sabīne un Aleksandrs liecināja, 4. klases meitenes ieteica vienkāršas lietas, ko mēs varam darīt šodien jeb, kā varam” iziet pļaujā, pirms saule aust”. Pirmoreiz dziedāja 5.-8. kl. ansamblis. Jaunā sastāvā parādījās slavētāji- puišu jaunveidotajai vienībai pievienojās arī  meiteņu trio.

 

Rudens tirgus

30.09.2012 at 22:12

Septembra nogalē sākumskolas uz pāris stundām pārtapa par lielu tirgotavu, kurā laipni gaidīja katru pircēju- rotas, kartiņas, smalkmaizītes, bulciņas, dārzeņi, augļi, sulas, viss čaklu roku gādāts bija nopērkams skaisti iepakots. Jāpiebilst, ka katrs mazais pārdevējs mācēja arī reklamēt savu preci un pastāstīt tās tapšanas smalkumus. Visu nogaršot bija ieradusies arī lauku pele…

Sākumskolas sporta diena

30.09.2012 at 15:13

Pirmajā mācību nedēļā mūsu sākumskolas bērni ar prieku iesaistījās sporta dienā Nav joks savākt 120 skolēnus, tāpēc sporta skolotāju Edgaram aktīvi palīdzēja klašu audzinātāji un vecāko klašu jauniešu komanda

TKS skolēnu dome

25.09.2012 at 12:04

Mūsu jauniešiem katrs māc gads iesākas ar jaunas pašpārvaldes komandas veidošanu, tās nav vēlēšanas, domē gaidīts katrs, kurš vēlas būt pamanīts, darot kopīgu darbu, kas norit 3 komisijās- kultūras un sporta ,kristīgajā un informācijas. Šogad domes galvenais cilvēks  ir Jānis Gruzniņš, viņa vietniece- Annija Bodniece

Pirmā skolas diena

03.09.2012 at 18:10

3.09. Talsu luterāņu baznīca bija ļaužu pārpilna- visa TKS saime iesāka 18. jauno mācību gadu visplašākajā Talsu dievnamā. Šoruden jūtamies bagāti un svētīti: divas otrās un divas pirmās klases! Daudz  jaunpienācēju citās klasēs, skolēnu skaits pietuvojies 260!