Pļaujas dievkalpojumi

„Arī Pļaujas svētkus sviniet par jūsu darba pirmiem augļiem no tā, ko tīrumā esiet sējuši, un gada beigās Ražas ievākšanas svētkus, kad esat savākuši savus augļus no tīruma”/ 2. Mozus 23:16/Vai šis ir bijis augļiem svētīts gads, vai esam pieņēmušies gudrībā , teikuši Jēzum „jā”,  esam gatavi stāstīt citiem par tām izmaiņām, ko Dievs darījis mūsu dzīvēs, tāda, īsumā , ir šī dievkalpojuma jēga. Abos dievkalpojumos visus klātesošos uzrunāja mācītājs Talivaldis Vilnis, muzicēja abas zvanu ansambļa grupas, pirmo reizi dzirdējām pūtēju ansambli,2.-4. klases korī dzirdējām 80 bērnus, uzstājās jauniešu drāmas grupa, Daniels, Ilze, Sabīne un Aleksandrs liecināja, 4. klases meitenes ieteica vienkāršas lietas, ko mēs varam darīt šodien jeb, kā varam” iziet pļaujā, pirms saule aust”. Pirmoreiz dziedāja 5.-8. kl. ansamblis. Jaunā sastāvā parādījās slavētāji- puišu jaunveidotajai vienībai pievienojās arī  meiteņu trio.