Ziedojumi dzīvnieku patversmei “Ausma”

Šodien Skolēnu domes pārstāvji nogādāja Talsu dzīvnieku patversmē “Ausma” mūsu skolas saimes saziedoto. Viņus rūpīgi vēroja tās iemītnieki. Izsakām pateicību katram, kurš nepalika vienaldzīgs un piedalījās akcijā!
Patversmē atrodas suņi un kaķi, kuri ilgojas nokļūt pie gādīgiem un mīlošiem saimniekiem. Šis saimnieks vari būt Tu! Nepērc, bet adoptē.

Skolotāju diena

Skolotāju dienā sirsnīgs sveiciens visiem skolas pedagogiem un darbiniekiem. Jūs izstarojat gaismu, ko tālāk nes jūsu skolēni. Lai Dievs dod spēku, mieru un mīlestību, izglītojot un attīstot talantus. Paldies Skolēnu domes dalībniekiem un vadītājai Henrietai par burvīgiem svētkiem. Mēs jūs mīlam!

Motivācijas pasākums jauniešiem “AntiPasīvs”

Kā Tu pavadīji piektdienas vakaru?
Mūsu skolas jaunieši, īstenojot Talsu novada jauniešu iniciatīvas projekta motivācijas pasākumu “Antipasīvs” tikās ar iedvesmojošām personībām – Intaru Busuli un Raimondu Strokšu, kā arī plānoja un prezentēja jaunu un mūsu skolā nebijušu pasākumu.
Paldies skolēnu domes vadītājai Henrietai Hincenbergai un dalībniekiem – Nikam, Vendijai, Rūdolfam, Samantai, Mārcim – par projekta īstenošanu!
Pateicamies skolotājai Allai Ankmanei par padomu, palīdzību un skolēnu motivēšanu!
Paldies skolas direktorei par atbalstu, skolas darbiniekiem par palīdzību un Talsu novada pašvaldībai par projekta finansējumu!

Talsu novada izcilāko pedagogu godināšana Rojas estrādē

Vakar Rojas brīvdabas estrādē tika godināti izcilākie Talsu novada pedagogi.
Par izglītojamo sagatavošanu zinātniskās pētniecības darbu aizstāvēšanai tika apbalvotas Alla Ankmane un Kristīne Neifelde.
Par centralizēto eksāmenu labāko rezultātu – Santa Krūmiņa.
Par augstiem sasniegumiem interešu izglītības valsts skatuves runas konkursā – Gita Broka.
Priecājamies par Ildzes Sapiegas un Velibor Marinkevic sasniegumiem!
Paldies Talsu novada Izglītības pārvaldei par svētku sajūtas radīšanu!