Popular Tags:

Rudens tirdziņš

01.10.2017 at 09:15

29.septembris Talsu Kristīgajā skolā tika sagaidīts rudenīgās noskaņās. Šajā dienā 1.-4.klases skolēni bija sagatavojuši visdažādākos gardumus un rokdarbu izstrādājumus, lai ar tiem tirgotos ikgadējā skolas Rudens tirdziņā. Šis pasākums ir skolas tradīcija jau daudzu gadu garumā, kas ļauj mazāko klašu skolēniem kopā ar vecākiem iepriecināt savus skolasbiedrus ar dažādiem pašmāju gatavotiem gardumiem un rokdarbu izstrādājumiem. Dažādi sākumskolas skolēnu gatavoti produkti tika pārdoti skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem un citiem interesentiem. Tirdziņa apmeklējums šogad bija ļoti liels – visi jaunāko klašu skolēni pārdeva visas savas sagatavotās preces.
Lai šo dienu padarītu interesantāku, pie skolēniem ciemojās ģimene no lauku sētas. Katrs ģimenes loceklis bija klātesošs kādā no klasēm, lai tirdziņa laiku padarītu vēl interesantāku gan mazajiem tirgotājiem, gan pircējiem.
Rudens tirdziņš Talsu Kristīgajā vidusskolā priecēja bērnus, jauniešus, skolotājus, darbiniekus, skolēnu vecākus un viesus, kas ieradās uz šo pasākumu. Patīkamā atmosfēra un jautrais noskaņojums, kas tika radīts pasākuma laikā, sagādāja prieku katram dalībniekam un bija īpaši patīkams un izdevies nedēļas noslēgums jaunākajiem skolas skolēniem un viņu vecākiem, kā arī ļāva pārliecināties par to, ka bagātīgais rudens ir pienācis.

Uz tikšanos nākamajā Rudens tirdziņā!

Novada sacensības krosā

29.09.2017 at 09:04

27. septembrī, Sabilē, notika novada sacensības krosā. Mūsu skolu sacensībās pārstāvēja: Kristaps Vārna, Yan Selifanov, Dāvis Ozolnieks, Emīlija Estere Panteļejeva, Santa Straume, Ieva Abigaila Valgelīna, Ričards Adrians Dreimanis, Deivids Dukaļskis, Gatis Reinbergs, Inga Audijāne, Helēna Gimbore, Rolands Leja, Kristians Bērziņš, Mārtiņš Reinbergs, Katrina Keita Krivenko, Yana Selifanova, Matīss Vēvers, Aleksis Emiljans Kviesis, Adrians Imants Grīva, Šarlote Greivule, Madara Balandina, Aksels Āboliņš, Emīls Zanbergs, Dāvis Adrians Matrevics, Anna Irbe un Laura Šabanova.
 Godalgotas vietas ieguva:
 2.vieta – Yan Selifanov (3km,10:32:00) 
2.vieta – Gatis Reinbergs (2km,07:05:00) 
1.vieta – Inga Audijāne (1,5km, 05:46:00)
 1.vieta – Yana Seļifanova (1km, 00:03:53)
 Apsveicam visus Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnus, kuri piedalījās rudens krosā!

Vecāku pilnsapulce

22.09.2017 at 17:56

14.septembrī skolā pulcējās skolas skolēnu vecāku uz šī mācību gada pirmo vecāku pilnsapulci. Iesākumā ar muzikālu sveicienu atnākušos sveica mūzikas skolotājs Gatis Jugāns un 10.klases skolniece Emīlija Panteļejeva, kuri arī šogad kopā vadīs skolas 7.-12.klašu kori.

Skolas direktore stāstīja par skolā aktuālo, mācību pārzine Vēsma Liņģe vecākiem stāstīja par kompetenču izglītību, skolotāja Anda Bernāte dalījās priekā par to, kur pagājušā gada absolveni turpina savas studiju gaitas, bet skolotāja Aija Valgelina vecākiem stāstīja par to, cik svarīga ir kristīgā audzināšana. Sapulces turpinājumā tika ievēlēta skolas vecāku padome, kurā arī šogad darbosies viens vecāks no katras klases un vecāku padome vairākas reizes gadā tiksies ar direktori, lai pārrunātu aktuālo skolā un kopīgi censtos strādātu pie skolas vides attīstīšanas. Un noslēgumā, skolotāji un pulciņu vadītāji prezentēja interešu izglītības pulciņus, kurus šajā mācību gadā skolēniem būs iespēja apmeklēt.

 

1. septembris

08.09.2017 at 17:59

1. septembrī arī Talsu Kristīgā vidusskola svinēja zinību dienu. Talsu sporta namā pulcējās skolēni un viņu vecāki, skolotāji un darbinieki. Mācības Talsu Kristīgajā vidusskolā uzsāka 268 skolēni, no tiem 23 skolēni mācīsies 1.klasē, un darbu skolā 26 skolotāji un 10 darbinieki. Skolotāju pulkam ir piepulcējušās 2 jaunas skolotājas, kuras arī ir skolas absolventes – 2.klases audzinātāja un sporta skolotāja Sigeta Kviese, kā arī dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja Viktorija Blumbaha.

Dievkalpojumu muzikāli kuplināja Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnieces – Amanda Lakse un Ieva Abigaila Valgelina (9.kl.), Emīlija Panteļejeva (10. kl.) un Marta Treimane (11.kl.) . Visus klātesošos uzrunāja Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Māris Ludviks un TKS direktore Inguna Gruzniņa. Dievkalpojumam izskanot direktore visus iepazīstināja ar 1. klases skolēniem un viņu vecākiem. Dievkalpojuma noslēgumā 12. klases skolēni uz skolu pavadīja 1. klases skolēnus. Pēc tam ceļu uz skolu un pirmo klases stundu turpināja pārējās klases ar saviem audzinātājiem. Svētīgu 2017./2018.mācību gadu!

Talsu Kristīgā vidusskola uzņem skolēnus 2017./18.m.g.!

10.06.2017 at 19:11

Uzņemšana 1.klasē!
DSC08975Jaunajā mācību gadā Talsu Kristīgajā vidusskolā tiks atvērta viena pirmā klase. Audzinātāja būs jaukā un pieredzējusī skolotāja Guntra Jansone. Klase pamatā ir nokomplektēta, vēl iespējams uzņemt 1 bērnu.
Papildus 1.klasē skolēniem ir iespēja mācīties pagarinātajā dienas grupā. To vecāku ērtībām, kuriem nav iespēju skolēnam nākt pakaļ uzreiz pēc stundām, tiek piedāvāta Brīvā laika pavadīšanas grupa, kurā no plkst. 15:00 – 17:00 skolotāja vadībā skolēniem ir iespēja iet ārā svaigā gaisā, izmantot skolas dārzā uzstādītās bērnu fiziskajām aktivitātēm piemērotās iekārtas, krāsot, zīmēt, spēlēt spēles u.tml. Maksa par brīvā laika pavadīšanas grupu ir: EUR 7,11 mēnesī.
Jūnijā 1.klases skolēniem ir iespēja piedalīties skolas rīkotā nedēļu ilgā Bībeles nometnē, kas tiek organizēta sadarbībā ar amerikāņu kristiešiem – nometne ir bezmaksas.

Uzņemšana 2.-9.klasē!

Skolēni tiek uzņemti pamatizglītības programmā, (kods 21011111, licence Nr. V-2906, izdota 20.09. 2010.)

Uzņemšana vidusskolā!

DSC05368(1)9.klases skolēniem šobrīd ir saspringts laiks ne tikai tāpēc, ka notiek gatavošanās eksāmeniem, bet arī tāpēc, ka jāizvēlas tālākās izglītības iestāde pēc pamatizglītības ieguves. Tiem skolēniem, kuri plāno mācības turpināt vidusskolā (un plāno arī mācīties, ne tikai labi pavadīt laiku! :) ) , Talsu Kristīgā vidusskola piedāvā iegūt izglītību Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011, licence Nr. V-2907, izdota 20.09. 2010.)! Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnu un skolotāju sadarbības modelis ir ļoti veiksmīgs – skola regulāri ierindojas Latvijas skolu reitingu augšgalā, piemēram, 2016.g. TKS ieguva 5.vietu Mazo skolu grupā Latvijā par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un Zinātniski pētnieciskajos konkursos. Pēc vidusskolas beigšanas TKS absolventi veiksmīgi turpina studijas izvēlētajās specialitātēs Latvijā, Eiropā un ASV!

Kristīgā izglītība

Kristīgā izglītība ir skolas pievienotā vērtība! TKS mācību un audzināšanas koncepcija balstīta Bībeles pamatbaušļos: “Mīli Dievu un mīli savu tuvāko kā sevi pašu!” TKS uzskata, ka ikviens bērns ir īpašs, tāpēc mācību un audzināšanas darbs tiek vērsts uz katra bērna personības attīstību saskaņā ar Dieva dotajām spējām un skolēna paša vēlmi tās attīstīt un pilnveidot.

DSC_1308Ar Bībeli pa galvu nevienam netiek sists, taču Svētajos Rakstos rodamā patiesība tiek mācīta Kristīgās mācības stundās un rīta svētbrīžos, kuri notiek reizi nedēļā. Skolēni tiek aicināti klausīties, mācīties un domāt līdzi! Arī tie skolēni, kuri neaug kristīgās ģimenēs vai paši nav kristieši, tiek mācīti respektēt un ar cieņu izturēties pret skolā paustajām un ievērotajām kristīgajām vērtībām; skolas organizēto dievkalpojumu un svētbrīžu apmeklējums ir obligāts visiem skolēniem.

Papildus mācībām TKS skolēniem piedāvā iespēju:

 • darboties skolēnu domē;
 • pilnveidot muzikālās prasmes zvanu ansambļa, ģitārspēles un pūšamo instrumentu nodarbībās;
 • pilnveidot zināšanas fizikā, darbojoties radioelektronikas pulciņā;
 • mācīties robotiku un programmēšanu programmēšanas pulciņā;
 • uzlabot fizisko sagatavotību sporta spēļu nodarbībās;
 • papildus apgūt angļu val. angļu valodas pulciņā;
 • reizi divās nedēļās skolā darbojas ēdienu gatavošanas meistarklase;
 • apgūt tehniskas lietas skaņošanas pulciņā;
 • uzlabot zināšanas matemātikas pulciņā;
 • aktīvi iesaistīties dažādos kalpošanas projektos bērnu namos, krīžu centrā, pansionātā un citur;
 • kļūt par līderi Bībeles un Bāreņu nometnēs;
 • piedalīties Kristīgajā jauniešu nometnē kopā ar amerikāņu kristiešiem;
 • rudens brīvlaikā darboties Kristīgo līderu nometnē kopā ar amerikāņu vadītājiem;

Ēdināšana

Skolai ir sava virtuve, tāpēc pusdienas virtuves darbinieces katru dienu gatavo no svaigiem, vietējo zemnieku piegādātiem produktiem. Ja skolēniem ir nepieciešama īpaša diēta, ēdiens tiek gatavots saskaņā ar šo skolēnu vajadzībām. Zupa, kartupeļi, mērce, maize un salāti nav normēti– skolēni „ēd, cik grib”! Pateicoties valsts un Talsu novada domes pretimnākšanai, arī mūsu skolas 1.-6.kl. skolēniem tiek piešķirta ēdināšanas nauda (EUR 1,42) , tāpēc vecākiem jāpiemaksā vien starpība (EUR 0,33). Pusdienas maksā EUR 1,75 dienā.

Skolas maksa:

ir EUR 260.00 gadā. Vecākiem tiek dota izvēle skolas naudu samaksāt 9 mēnešos (no septembra līdz jūnijam) vai pēc īpašas vienošanās – 12 mēnešos (no septembra līdz septembrim)

Uz tikšanos Talsu Kristīgajā vidusskolā!