Skolēnu domes pārstāvju dalība “Apaļā galda sarunās”

Lepojamies ar mūsu aktīvajiem jauniešiem: Niks Feifers, Rūdolfs Ļjamzins, Kaspars Irbe! Talsu novada jauniešu forumā “Apaļā galda sarunas” orientēšanās aktivitātē kopā ar Talsu novada vidusskolas komandu ieguva 1. vietu