Popular Tags:

“IT nedēļa 2021” – nākotnes karjeras inženierijas pasaulē

23.11.2021 at 13:12

No 30.11. – 04.12. notiks tehnoloģiju iedvesmas konference “IT diena Liepājā 2021”. Konferencē būs iespēja ieklausīties pieredzes stāstos, uzzināt kurš inženierijas virziens ir piemērots tev un iegūt atbildes uz jautājumiem:

– Kādi cilvēki sastopami inženierijas pasaulē un vai tā piemērota ikvienam?

– Kā robotikas hobijs var padarīt par robotu cīņu čempionu Japānā?

– Kā “iedzīvināt” iekārtas ar mehatronikas palīdzību?

– Kā izveidot savu tehnoloģiju biznesu?

– Kas kopīgs datorspēļu spēlēšanai un inženierijai?

– Kādi inženierijas virzieni piemēroti meitenēm?

 

Uzzini vairāk un reģistrējies šeit.

Valsts svētku dievkalpojums

12.11.2021 at 18:39

RBS atvērto durvju diena

11.11.2021 at 11:07

Dekorācijas skolā par godu Latvijas 103. gadadienai

02.11.2021 at 08:23

Novembris – Latvijas mēnesis – tādēļ arī skola izrotāta par godu mūsu valsts dzimšanas dienai. Dievs, svētī Latviju!

10. un 11. klases uzņemšana vidusskolā

24.10.2021 at 16:28

Tas ir noticis – “Desmitie” ir izturējuši visus pārbaudījumus un uzņemti vidusskolā! Bet, tā kā pagājušajā gadā “vienpadsmitie” neparedzētu apstākļu dēļ izspruka no šī procesa, tad šogad pēc dažādu šķēršļu pārvarēšanas apliecības no skolas zieda – 12. klases – saņema arī 11. klases skolēni. Apsveicam klašu audzinātājas Lienīti Gūtmani un Andu Bernāti un vēlam izturību, veselību, prieku, mieru un svētības no Dieva Tā Kunga!