Popular Tags:

“Manas dzimtas personības stāsts Latvijas simtgadei”

23.10.2018 at 12:11

Mācību gada ieskaņas dievkalpojums

29.08.2018 at 07:14

Talsu Kristīgā vidusskola uzņem skolēnus 2018./19.m.g.!

03.04.2018 at 20:15

Uzņemšana 1.klasē!

Šobrīd mācībām pirmajā klasē Jaunajā mācību gadā Talsu Kristīgajā vidusskolā vecāki turpina pieteikt skolēnus un ,ja neviens vecāks nepārdomās, tad 1.septembrī mūsu skolā būs divas pirmās klases. Vienas pirmās klases audzinātāja būs jaukā un pieredzējusī skolotāja Ligita Treimane – tagadējās 4.kl. audzinātāja; paralēlklases audzināšanai aicināsim darbā jaunu pedagogu!

Papildus 1.klasē skolēniem ir iespēja mācīties pagarinātajā dienas grupā. To vecāku ērtībām, kuriem nav iespēju skolēnam nākt pakaļ uzreiz pēc stundām, tiek piedāvāta Brīvā laika pavadīšanas grupa, kurā no plkst. 15:00 – 17:00 skolotāja vadībā skolēniem ir iespēja iet ārā svaigā gaisā, izmantot skolas dārzā uzstādītās bērnu fiziskajām aktivitātēm piemērotās iekārtas, krāsot, zīmēt, spēlēt spēles u.tml. Maksa par brīvā laika pavadīšanas grupu jaunajā mācību gadā būs: EUR 10;- mēnesī.

Jūnijā 1.klases skolēniem ir iespēja piedalīties skolas rīkotā nedēļu ilgā Bībeles nometnē, kas tiek organizēta sadarbībā ar amerikāņu kristiešiem – nometne ir bezmaksas.

Uzņemšana 2.-9.klasē!

Skolēni tiek uzņemti pamatizglītības programmā, (kods 21011111, licence Nr. V-2906, izdota 20.09. 2010.).Šobrīd īpaši gaidām jaunus skolēnus 5.klasē –ja pieteiksies vairāki nākamie 5.klases skolēni, mums būs divas piektās klases!

Uzņemšana vidusskolā!

Skolēni tiek uzņemti Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011, licence Nr. V-2907, izdota 20.09. 2010.)! Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnu un skolotāju sadarbības modelis ir ļoti veiksmīgs – skola regulāri ierindojas Latvijas skolu reitingu augšgalā, piemēram, 2016.g. TKS ieguva 5.vietu Mazo skolu grupā Latvijā par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un Zinātniski pētnieciskajos konkursos. Pēc vidusskolas beigšanas TKS absolventi veiksmīgi turpina studijas izvēlētajās specialitātēs Latvijā, Eiropā un ASV!

Kristīgā izglītība

Kristīgā izglītība ir skolas pievienotā vērtība! TKS mācību un audzināšanas koncepcija balstīta Bībeles pamatbaušļos: “Mīli Dievu un mīli savu tuvāko kā sevi pašu!” TKS uzskata, ka ikviens bērns ir īpašs, tāpēc mācību un audzināšanas darbs tiek vērsts uz katra bērna personības attīstību saskaņā ar Dieva dotajām spējām un skolēna paša vēlmi tās attīstīt un pilnveidot.

Ar Bībeli pa galvu nevienam netiek sistsJ , taču Svētajos Rakstos rodamā patiesība tiek mācīta Kristīgās mācības stundās un rīta svētbrīžos, kuri notiek reizi nedēļā. Skolēni tiek aicināti klausīties, mācīties un domāt līdzi! Arī tie skolēni, kuri neaug kristīgās ģimenēs vai paši nav kristieši, tiek mācīti respektēt un ar cieņu izturēties pret skolā paustajām un ievērotajām kristīgajām vērtībām; skolas organizēto dievkalpojumu un svētbrīžu apmeklējums ir obligāts visiem skolēniem.

Papildus mācībām TKS skolēniem piedāvā iespēju:

 • darboties skolēnu domē;
 • pilnveidot muzikālās prasmes zvanu ansambļa, ģitārspēles un pūšamo instrumentu nodarbībās;
 • pilnveidot zināšanas fizikā, darbojoties radioelektronikas pulciņā;
 • mācīties robotiku un programmēšanu programmēšanas pulciņā;
 • uzlabot fizisko sagatavotību sporta spēļu nodarbībās;
 • papildus apgūt angļu val. angļu valodas pulciņā;
 • reizi divās nedēļās skolā darbojas ēdienu gatavošanas meistarklase;
 • aktīvi iesaistīties dažādos kalpošanas projektos bērnu namos, krīžu centrā, pansionātā un citur;
 • kļūt par līderi Bībeles un Bāreņu nometnēs;
 • piedalīties Kristīgajā jauniešu nometnē kopā ar amerikāņu kristiešiem;
 • rudens brīvlaikā darboties Kristīgo līderu nometnē kopā ar amerikāņu vadītājiem;

Ēdināšana

Skolai ir sava virtuve, tāpēc pusdienas virtuves darbinieces katru dienu gatavo no svaigiem, vietējo zemnieku piegādātiem produktiem. Ja skolēniem ir nepieciešama īpaša diēta, ēdiens tiek gatavots saskaņā ar šo skolēnu vajadzībām. Zupa, kartupeļi, mērce, maize un salāti nav normēti– skolēni „ēd, cik grib”! Pateicoties valsts un Talsu novada domes pretimnākšanai, arī mūsu skolas 1.-6.kl. skolēniem tiek piešķirta ēdināšanas nauda ( EUR 1,42) , tāpēc vecākiem jāpiemaksā vien starpība ( EUR 0,58). Pusdienas maksā EUR 2;- dienā.

Skolas maksa:

būs EUR 270.00 gadā. Vecākiem tiek dota izvēle skolas naudu samaksāt 9 mēnešos ( no septembra līdz jūnijam ) vai pēc īpašas vienošanās – 12 mēnešos ( no septembra līdz septembrim)

Uz tikšanos Talsu Kristīgajā vidusskolā!

14. “Oskara” balvas pasniegšanas ceremonija

21.12.2017 at 21:06

21. decembra vakarā pa degošām svecēm rotātu, gribas teikt, skrejceļu varēja nonākt Talsu Kristīgajā skolā, lai vismaz uz vienu vakaru maķenīt paceltos no zemes, baudot jau 14. «Oskara» balvas pasniegšanas ceremoniju un izdejojoties elegantā Ziemassvētku ballē.

Šoreiz skolas gada grandiozākā pasākuma centrā bija eņģeļu tēma, un 15 nominācijās tika godināti gudrības, iedvesmas, labā piemēra, prieka un cita veida eņģeļi skolēnu, skolotāju, darbinieku un skolēnu vecāku vidū. Nominācijā «Augstākā vidējā atzīme pamatskolā» ar vidējo atzīmi 9,63 balles jau ceturto gadu pēc kārtas balvu «Augstākā vidējā atzīme pamatskolā» saņēma 8. klases skolniece Megija Kniploka, savukārt augstākā vidējā atzīme vidusskolā — 9,29 balles — ir 11. klases skolniecei Laurai Bernātei. Nominācijā «Straujākais uzrāviens», palielinājis vidējo atzīmi par 1,41 balli, balvu izcīnīja 9. klases skolnieks Deivids Dukaļskis.

Nominācijā «Es vēlos līdzināties Tev» laurus plūca 10. klases skolniece Emīlija Panteļejeva (viņu vēlāk sumināja arī par neticamo radošumu un uzņēmību skolas Ziemassvētku kartīšu veidošanas darbnīcā, kur Emīlija izgatavoja vairāk nekā 100 kartīšu un vēl pielaboja citu veidotās!). Nominācijā «Mums nebija ne jausmas» tika izvirzīti skolēni, par kuru spējām un talantiem citi iepriekš nenojauta, un balvu saņēma 7.b klases skolnieks Roberts Tropiņš kā viens no jaunatklājumiem mūzikas jomā. Nominācijā «Par mani fano sākumskolā» balvu par bērnu prieka vairošanu saņēma 10. klases skolniece Santa Straume.

Par skolēna spicāko teicienu tika atzīta 11. klases skolnieka Kristapa Alsberga atbilde uz skolotājas jautājumu, kāpēc Dženiferas nav skolā. Kristaps viņai atbildējis: ««Drogās» jauni testerīši!» No skolotāju izteikumiem balsotājiem vislabāk bija paticis Guntara Ēča teiktais, nevarot sagaidīt, kad klases aizmugurē sēdošie puiši apklusīs: «Eu, jūs tur abi Kamčatkā, man laikam būs jūs jāpārceļ šeit priekšā uz Eiropu!»

Kā eņģelis, kurš spēj paveikt neiespējamo, nominācijā «Esmu vienmēr un visur» balvu saņēma 12. klases skolniece Luanda Miķelsone. Par «Ikdienas nemanāmo varoni» tika atzīta skolas dežurante Dzintra Kluce, bet nominācijā «Žēlsirdīgais samarietis» apbalvoja skolotāju Aiju Valgelinu, par kuru balsotāji teikuši: «Viņa vienmēr mudina nākt labot sliktos vērtējumus, nekad nedusmojas un vienmēr atbalsta; ir gatava uzklausīt un palīdzēt risināt visas radušās problēmas.» Mammas pēdās iet arī meita, 9. klases skolniece Ieva Abigaila Valgelina, kuru sumināja nominācijā «Solu un izpildu». «Atsaucīgākā vecāka» godā tika celta Inga Volmane, kura esot ieinteresēta visā, kas notiek klasē un skolā, un vienmēr gatava palīdzēt gan praktiski, gan ar padomu, atbalstot un piedaloties klases rīkotajos pasākumos.

Visbeidzot nominācijā «Skolotājs — mans draugs» uzvarēja skolotāja Kristīne Neifelde, bet kā «Ticības zvaigzne» Kristīgajā skolā tika sveikta skolotāja Lienīte Gūtmane.

Talsos — pašiem savs «Oskars»

Ceremoniju dažādoja klašu sagatavotie priekšnesumi — skolēni gan dziedāja, gan dejoja, gan rādīja oriģinālus uzvedumus. Īpaši gribas izcelt 11. klases skeču, kurā skolēni apspēlēja Bībelē atrodamo līdzību par žēlsirdīgo samarieti. «Kāds skolēns pēc vasaras brīvlaika devās uz skolu un krita mācību priekšmetu rokās! Tie viņam lika mācīties, labot pārbaudes darbus, apgūt tēmas, pelnīt atzīmes un pildīt apjomīgus mājasdarbus. Tie viņu sakāva un atstāja pusmirušu guļam,» vēstīja skolēni. Gulošo ieraudzīja Rudens brīvlaiks, tomēr tas ātri pagāja garām, atstājot skolēnu darbu kalnos. Tāpat viņam garām paskrēja arī Valsts svētku brīvdienas. Visbeidzot skolēnu sasniedza Ziemas brīvlaiks un iežēlojās par cietušo. Ziemas brīvlaiks palīdzēja, izlika atzīmes, radīja svētku sajūtu, prieku un mieru skolēna sirdī, kā arī aizveda skolēnu projām no skolas un divas nedēļas ļāva tam atpūsties… Tāds ir stāsts — atliek vien iztēlē vizualizēt, kā izskatījās personificēti mācību priekšmeti, krāsainām lapām rotātais Rudens brīvlaiks, patriotiski rotātās Valsts svētku brīvdienas un žēlsirdīgais Ziemas brīvlaiks!

Kristīgās skolas direktore Inguna Gruzniņa atzīst, ka pirms 14 gadiem skolas saime aizņēmusies apbalvošanas ceremonijas ideju no Holivudas, bet, gadiem ejot, attīstījusi to par savu stāstu. Pasākuma kvalitāte ar katru gadu aug, un šoreiz vislielākais pārsteigums bija skaistās, pārdomātās dekorācijas, kas sporta zāli pārvērta skaistā Ziemassvētku pasakā. Arī balsošana ir mainījusies — ja savulaik tā notika ar papīra lapiņām, tagad jau par nominācijās izvirzītajiem kandidātiem vērtējumi tiek izteikti elektroniski. Vērtētāji ir 5.—12. klašu skolēni, un pat direktore pirms ceremonijas nezina, kuri būs balvas saņēmēji, tāpēc pasākumu var izbaudīt ar patiesām emocijām. «Ārkārtīgi priecājos par katru, kurš ir ieguvis «Oskara» balvu! Tas ir liels stimuls arī pārējiem censties, jo daudzas no nominācijām ir tādas, uz kurām var pretendēt jebkurš. Piemēram, būt par draugu mazākajiem — tam nav nekāda sakara ar sasniegumiem olimpiādēs. Ja tev ir laba sirds, tu drīksti pretendēt uz balvu!» salīdzina I. Gruzniņa. Tā arī esot — pat skolēns, kurš mācību jomā balansē uz bīstamas robežas, saņem balvu, jo ir apveltīts ar labu humora izjūtu!

I. Gruzniņa atzinīgi vērtē Ziemassvētku balles tradīciju, kas tiek turpināta jau astoto gadu, aicinot gan skolēnus, gan viņu vecākus balles tērpos uz elegantu izdejošanos dzīvās mūzikas pavadījumā. Šis pasākums ieguvis reputāciju pilsētā — dreskods ar vakartērpiem dāmām un uzvalkiem kungiem kļuvis pašsaprotams.

Starp citu, vakara gaitā tika pasniegti vēl divi apbalvojumi — par balles karali un karalieni tika atzīti 12. klases skolēni Rūdis Zaurs un Karīna Vēvere. (Raksta autore Elīna Lāce, laikrakstā “Talsu Vēstis”)

Ziemassvētku sagaidīšanas pasākums 1. – 4. klasei

20.12.2017 at 20:46

1.-4.klases skolēni, viņu vecāki, skolotāji un citi viesi Ziemassvētkus svinēja 20.decembrī ar skaistu uzvedumu “Ziemassvētku brīnums”. Ar vecāku palīdzību bērni bija tērpti krāšņos tērpus un kopā atveidoja visskaistāko Ziemassvētku notikumu – Jēzus piedzimšanu. Uzvedumā bērniem palīdzēja arī 12.klases skolēni, kuri atveidoja kādas no galvenajām lomām.