Popular Tags:

Skolēnu domes ideju nakts 2019

20.09.2019 at 19:55

Skolēnu domes priekšsēdētāja Emīlija Estere Panteļejeva (centrā), viņas vietnieks Niks Grosbahs (pa kreisi) un sekretārs Niks Feifers (pa labi).

Sākoties jaunajam mācību gadam, darbu ir atsākusi arī Skolēnu dome. 13. septembrī norisinājās ikgadējā Skolēnu domes ideju nakts, kurā skolas čaklākie un rosīgākie skolēni tika iecelti svarīgos amatos. Par Skolēnu domes priekšsēdētāju tika ievēlēta 12. klases skolniece Emīlija Estere Panteļejeva, bet par viņas vietnieku kļuva Niks Grosbahs (11. klase). Sekretāra uzdevumus šogad pildīs Niks Feifers (10. klase). Skolēnu domes ideju nakts laikā jauniešu vidū valdīja savstarpēja sadraudzība un izskanēja pirmās idejas par svētkiem un pasākumiem, kuri gaidāmi. Skolēnu dome jau plāno turpmākos notikumus, lai arī šis gads būtu radošs un pasākumiem bagāts.

Mācīties var arī citādāk!

20.09.2019 at 19:29

Kamēr citās skolās mācības rit pilnā sparā un skolēni jau saņēmuši pirmos šī mācību gada vērtējumus, Talsu Kristīgās vidusskolas audzēkņi ar atzīmju krāšanu nesteidzas. Joprojām notiek grandiozie skolas piebūves remontdarbi, tādēļ, lai skolēniem nebūtu jānīkst neizremontētās un putekļainās telpās, mācības notiek, taču ne skolā — pirmajā skolas nedēļā skolēniem tika sagatavotas aktivitātes ārpus skolas robežām.
Jau pēc otrā septembra svinīgās uzrunas, ko mācību gada ieskaņas dievkalpojumā teica skolas direktore Inguna Gruzniņa, vērīgākie klausītāji varēja noprast, ka šis gads iesāksies mazliet netradicionāli. «Mēs pamazām virzāmies uz kompetencēs balstītā projekta «Skola2030» īstenošanu, un jau ar šo mācību gadu dažus no projekta pamatprincipiem centīsimies ieviest savās mācību stundās,» atklāja Gruzniņas kundze.

3. septembris sākās ar kārtīgu izkustēšanos un visu muskuļu — ne tikai smadzeņu — izvingrināšanu pēc garā vasaras brīvlaika. Neierasts šķita skats, kad visi 302 skolas skolēni, uz skolu ieradušies raibos un krāsainos sporta tērpos, piepildīja skolas pagalmu, lai klausītos direktores norādījumus un organizēti dotos uz Laidzes pagasta «Salmiņiem». Tur, svaigā gaisā, skolotāju uzraudzībā bija jāizpilda dažādi uzdevumi un ar citu klašu skolēniem
jāsacenšas atjautībā, veiklībā un ātrumā. Vidusskolas klašu skolēni pēc iespējas prasmīgāk centās iekurt pašu celto ugunskuru, lai pārdedzinātu tam pāri novilkto, starp diviem mietiem nostiepto auklu, uz ātrumu uzcēla un nojauca telti, no plastmasas pudeļu renēm būvēja pēc iespējas kvalitatīvāku un praktiskāku upi, lai upes vienā galā lietais ūdens varētu bez izlīšanas tecēt otrā pašu būvētās upes galā esošajā spainī. Skolēniem bija jāpiedalās arī badmintonā, futbolā un pat tik ekskluzīvā sporta veidā kā dvieļu volejbols. Tieši pēdējais no minētajiem sporta veidiem caur zilumiem klātajiem ceļgaliem un elkoņiem dažiem skolēniem joprojām atgādina par jautrajām aktivitātēm svaigajā gaisā, kad ikviens šķietami bija aizmirsis par telefonos atrodamajām, virtuālajām stafetēm, un baudīja atkalsatikšanos ar skolasbiedriem. Katra vidusskolas klase par izcīnītajām vietām saņēma atbilstošu balvu — pēc sacensībām cītīgākie našķējās ar arbūzu un brīnumaini gardām bulciņām.

Rudens tirdziņš

20.09.2019 at 06:29

Skolotāju diena

19.09.2019 at 09:57

…būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs… Fil.1:6

16.09.2019 at 09:15

Lai pabeigtu skolas 4 stāvu piebūvi, mums nepieciešami vien 300 ķieģelīšu, – EUR 5000.00 katrs! :) Aizlūdziet, ziedojiet, dalieties ar šo video… Un Dievs, lietojot cilvēkus, darīs!