Popular Tags:

Basketbola sacensības

19.02.2020 at 18:18

Prieks un lepnums par 10. – 12. klases basketbola komandas uzvaru! Lai enerģija un cīņas spars, sacenšoties ar komandām Kurzemes reģiona sacensībās Liepājā! Pateicība sporta skolotājiem Edgaram Kviesim un Sigetai Naudiņai!

Alla Ankmane

Atvērto durvju diena 2020

18.02.2020 at 17:12

Atvērto durvju diena Talsu Kristīgajā vidusskolā notiks 22. aprīlī plkst. 17.00. Būs iespēja apskatīt skolas telpas, tikties ar skolas vadību, skolotājiem un darbiniekiem, kā arī uzzināt par skolēnu domes aktivitātēm.

Alla Ankmane

Zvanu un pūtēju ansambļu skate

18.02.2020 at 17:11

13. februārī Talsu BJC konkursā “No baroka līdz rokam” piedalījās divi mūsu skolas zvanu ansambļi un pūtēju ansamblis. 
Paldies skolēniem un skolotājam Jānim Smilgam par ansambļu sagatavošanu konkursam! Lepojamies ar mūsu ansambļu panākumiem!

Alla Ankmane

Panākumi latviešu valodas un vēstures olimpiādēs

18.02.2020 at 17:08

VĒSTURE
Lepojamies ar Agneses Imandras un Andas sasniegumu un pateicamies skolotājai Kristīnei Neifeldei!

LATVIEŠU VALODA
Lepojamies ar Aleksandras Māras, Agneses Imandras, Andas, Anetes Ances sasniegumiem latviešu valodas olimpiādē un pateicamies skolotājām Aijai Valgelinai un Allai Ankmanei!

Alla Ankmane

Skolēnu panākumi sportā

18.02.2020 at 17:04

Izcili panākumi Talsu novada atklātajā Olimpiādē skolu sportā BADMINTONĀ! Skolēni 4.-5., 6.-7., 8.-9., 10.-12. klases grupas kopvērtējumā ieguva 1. vietu. Četras 1. vietas! Panākumi arī tautasbumbā! Pateicība arī Annai Irbei no 4. klases.
Lepojamies! Pateicība skolotājiem Sigetai Naudiņai un Edgaram Kviesim!

Alla Ankmane