Skolotāju diena

Skolotāju dienā sirsnīgs sveiciens visiem skolas pedagogiem un darbiniekiem. Jūs izstarojat gaismu, ko tālāk nes jūsu skolēni. Lai Dievs dod spēku, mieru un mīlestību, izglītojot un attīstot talantus. Paldies Skolēnu domes dalībniekiem un vadītājai Henrietai par burvīgiem svētkiem. Mēs jūs mīlam!