Popular Tags:

Rudens tirdziņš

03.10.2016 at 16:48

29. septembrī skolā notika Rudens tirdziņš, kurā ar pašgatavotiem gardumiem pircējus iepriecināja 1.-4. klases skolēni.
Tirdziņu atklāja Dārznieks un Ķirbis, kuri dalībiekiem uzdeva āķīgas mīklas par rudeni. Viņi arī apbalvoja klases, piešķirot dažādas nominācijas.
Tirdziņā iepirkās vecāko klašu skolēni, skolotāji, darbinieki, vecāki un citi interesenti.
Paldies 1.-4. klases skolēniem un vecākiem par sagatavotajiem gardumiem!

Olimpiskā diena

23.09.2016 at 19:06

23. septembrī Talsu Kristīgā vidusskola svinēja vispasaules olimpisko dienu. Skolēni tika sadalīti pa krāsām, un katrai klasei bija sava olimpiskā krāsa. Olimpiskā diena iesākās ar kopīgu gājienu no skolas uz Talsu Vilkmuižas ezeru, un devās skrējienā ap ezeru. Skrējienu uzsāka 1. klase kopā ar 12. klasi. Kad visi skolēni un skolotāji bija veikuši distanci, tad kopīgi izveidoja “olimpiskos apļus”, kur katra klase nostājās savas krāsas aplī. Kad visi bija atraduši savu vietu, Krista (no 12. klases) un Luanda (no 11. klases) visus aicināja uz kopīgu olimpisko vingoršanu. Paldies katram skolotājam, kurš iesaistījās kopā ar klasi. Un liels paldies sk. Edgaram Kviesim un sk. Anetei Ankmanei par radošo pieeju un brīnišķīgi organizētu pasākumu!

Skolas pilnsapulce

20.09.2016 at 18:58

15. oktobrī skolā norisinājās vecāku pilnsapulce. Iesākumā ar muzikālu sveicienu atnākušos sveica mūzikas skolotājs Gatis Jugāns un 6.b klases skolnieces Marta un Agnese. Vecākus uzrunāja Priekules baptistu draudzes mācītājs Mārcis Zīverts, kurš dalījās ar savas dzīves pieredzi. Turpinājumā skolotāji prezentēja interešu izglītības pulciņus, kurus šajā mācību gadā skolēniem būs iespēja apmeklēt. Tika izvēlēta arī vecāku padome. Šajā mācību gadā vecāku padomē ir viens vecāks no katras klases. Vecāku padome vairākas reizes gadā tiksies ar direktori, lai pārrunātu aktuālo skolā un kopīgi censtos strādātu pie skolas vides attīstīšanas.

Skolēnu domes nakts

15.09.2016 at 19:49

Sākoties aktīvam mācību darbam arī Skolēnu dome ir sākusi aktīvi darboties! 8. septembrī skolā notika ikgadējā Skolēnu domes ideju nakts. Bet pirms tam katram, kurš vēlējās kļūt par Skolēnu domes locekli, bija jāiesniedz motivācijas vēstule. Skolēnu domes naktī jauniešiem bija laiks, kad radīt idejas par tuvākajiem skolas pasākumiem šajā semestrī. Vakara laikā tika balsots arī par šī gada jauno Skolēnu domes priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Pēc balsu skaitīšanas Luanda Miķelsone (11. klase) kļuva par Skolēnu domes riekšsēdētāju un Līga Sidere (12. klase) tika ievēlēta par priekšsēdētāja vietnieku. Šogad sekretāres pienākumus pildīs Grēta Štrauha (12. klase). Par kristīgās komisijas vadītāju kļuva Grēta Štrauha, par kultūras un sporta komisijas vadītāju – Krista Bodniece (12. klase) un par informācījas komisijas vadītāju – Kristiāna Sniedziņa (11. klase). Pasākumā jauniešu vidū valdīja sadraudzība un prieks par turpmāko ceļu, kas ejams un pasākumiem, kuri priekšā.

2016. gada 1. septembris

04.09.2016 at 18:39

1. septembrī arī Talsu Kristīgā vidusskola svinēja zinību dienu. Talsu sporta namā norisinājās mācību gada ieskaņas dievkalpojums, uz kuru tika aicināti visi topošie TKS skolēni un viņu vecāki, skolotāji un darbinieki. Dievkalpojumu muzikāli iesāka Talsu Kristīgās vidusskolas skolēni – Līga Sidere (12. kl.), Āris Ankmanis (12. kl.) un Emīlija Panteļejeva (9. kl.). Visu klātesošos uzrunāja Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes evaņģēlists Agnis Liepiņš un TKS direktore Inguna Gruzniņa. Šogad mācības skolā uzsāka 268 skolēni, no tiem 22 skolēni mācīsies 1. klasē. Dievkalpojumam izskanot direktore visus iepazīstināja ar 1. klases skolēniem un viņu vecākiem un dievkalpojuma noslēgumā 12. klases skolēni uz skolu pavadīja 1. klases skolēnus. Pēc tam ceļu uz skolu un pirmo klases stundu turpināja pārējās klases ar saviem audzinātājiem. Svētīgu 2016./2017.mācību gadu!