Popular Tags:

Sveiciens zinību dienā

31.08.2016 at 14:20

sveiciens-zinibu-diena

Talsu Kristīgā vidusskola uzņem skolēnus 2016./17.m.g.!

19.04.2016 at 19:42

Uzņemšana 1.klasē

DSC08975Jaunajā mācību gadā Talsu Kristīgajā vidusskolā tiks atvērtas divas pirmās klases ( 20 – 22 bērni klasē) tāpēc turpinās pirmklasnieku uzņemšana! Vecāki, kuri plāno sūtīt savu bērnu mūsu skolā, tiek lūgti pēc iespējas drīzāk pieteikt savu topošo pirmklasnieku! Pirmās klases vecāku un bērnu sapulce tiek plānota maija beigās. Precīza informācija par to tiks ievietota laikrakstā „Talsu Vēstis”; ar vecākiem sazināsimies arī telefoniski!

Papildus 1.klasē skolēniem ir iespēja mācīties pagarinātajā dienas grupā. To vecāku ērtībām, kuriem nav iespēju skolēnam nākt pakaļ uzreiz pēc stundām, tiek piedāvāta Brīvā laika pavadīšanas grupa, kurā no plkst. 15:00 – 17:00 skolotāja vadībā skolēniem ir iespēja iet ārā svaigā gaisā, izmantot skolas dārzā uzstādītās bērnu fiziskajām aktivitātēm piemērotās iekārtas, krāsot, zīmēt, spēlēt spēles u.tml. Maksa par brīvā laika pavadīšanas grupu ir: EUR 7,11 mēnesī.

Jūnijā 1.klases skolēniem ir iespēja piedalīties skolas rīkotā nedēļu ilgā Bībeles nometnē, kas tiek organizēta sadarbībā ar amerikāņu kristiešiem – nometne ir bezmaksas.

Uzņemšana 2.- 9.klasē

Skolēni tiek uzņemti pamatizglītības programmā, (kods 21011111, licence Nr. V‑2906, izdota 20.09. 2010.)

Uzņemšana vidusskolā

DSC05368(1)9.klases skolēniem šobrīd ir saspringts laiks ne tikai tāpēc, ka notiek gatavošanās eksāmeniem, bet arī tāpēc, ka jāizvēlas tālākās izglītības iestāde pēc pamatizglītības ieguves. Tiem skolēniem, kuri plāno mācības turpināt vidusskolā ( un plāno arī mācīties, ne tikai labi pavadīt laiku!:) ) , Talsu Kristīgā vidusskola piedāvā iegūt izglītību Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011, licence Nr. V-2907, izdota 20.09. 2010.) ! Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnu un skolotāju sadarbības modelis ir ļoti veiksmīgs – skola regulāri ierindojas Draudzīgā aicinājuma skolu reitinga augšgalā, piemēram, 2015.g. TKS ieguva 2.vieta pilsētu vidusskolu grupā ! Pēc vidusskolas beigšanas TKS absolventi veiksmīgi turpina studijas izvēlētajās specialitātēs Latvijā, Eiropā un ASV!

Kristīgā izglītība

Kristīgā izglītība ir skolas pievienotā vērtība! TKS mācību un audzināšanas koncepcija balstīta Bībeles pamatbaušļos: “Mīli Dievu un mīli savu tuvāko kā sevi pašu!” TKS uzskata, ka ikviens bērns ir īpašs, tāpēc mācību un audzināšanas darbs tiek vērsts uz katra bērna personības attīstību saskaņā ar Dieva dotajām spējām un skolēna paša vēlmi tās attīstīt un pilnveidot.

DSC_1308Ar Bībeli pa galvu nevienam netiek sists, taču Svētajos Rakstos rodamā patiesība tiek mācīta Kristīgās mācības stundās un rīta svētbrīžos, kuri notiek reizi nedēļā. Skolēni tiek aicināti klausīties, mācīties un domāt līdzi! Arī tie skolēni, kuri neaug kristīgās ģimenēs vai paši nav kristieši, tiek mācīti respektēt un ar cieņu izturēties pret skolā paustajām un ievērotajām kristīgajām vērtībām; skolas organizēto dievkalpojumu un svētbrīžu apmeklējums ir obligāts visiem skolēniem.

Papildus mācībām TKS skolēniem piedāvā iespēju:

 • darboties skolēnu domē;
 • pilnveidot muzikālās prasmes zvanu ansambļa un ģitārspēles nodarbībās;
 • pilnveidot zināšanas fizikā, darbojoties radioelektronikas pulciņā;
 • mācīties programmēšanu programmēšanas pulciņā;
 • uzlabot fizisko sagatavotību sporta spēļu nodarbībās;
 • papildus apgūt angļu val. angļu valodas pulciņā;
 • papildināt zināšanas biznesa pamatu pulciņā;
 • aktīvi iesaistīties dažādos kalpošanas projektos bērnu namos, krīžu centrā, pansionātā un citur;
 • kļūt par līderi Bībeles un Bāreņu nometnēs;
 • piedalīties Kristīgajā jauniešu nometnē kopā ar amerikāņu kristiešiem;
 • rudens brīvlaikā darboties Kristīgo līderu nometnē kopā ar amerikāņu vadītājiem;

Ēdināšana

Skolai ir sava virtuve, tāpēc pusdienas virtuves darbinieces katru dienu gatavo no svaigiem, vietējo zemnieku piegādātiem produktiem. Ja skolēniem ir nepieciešama īpaša diēta, ēdiens tiek gatavots saskaņā ar šo skolēnu vajadzībām. Zupa, kartupeļi, mērce, maize un salāti nav normēti– skolēni „ēd, cik grib”! Pateicoties  valsts un Talsu novada domes pretimnākšanai, arī mūsu skolas 1.-6.kl. skolēniem tiek piešķirta ēdināšanas nauda ( EUR 1,42) , tāpēc vecākiem jāpiemaksā vien starpība ( EUR 0,33). Pusdienas maksā EUR 1,75 dienā.

Skolas maksa

Skolas maksa ir EUR 260.00 gadā. Vecākiem tiek dota izvēle skolas naudu samaksāt 9 mēnešos ( no septembra līdz jūnijam ) vai pēc īpašas vienošanās – 12 mēnešos ( no septembra līdz septembrim)

Uz tikšanos Talsu Kristīgajā skolā!

10. klases iesvētības

08.11.2015 at 21:13

No 19. – 23. novembrim skolā notika 10. klases uzņemšana vidusskolā. 10 skolēni ar klases audzinātāju nedēļas garumā varēja izbaudīt dažādas aktivitātes un izaicinājumus, kurus veidoja 12. klases skolēni, lai iesvētāmo starpā radītu lielāku vienotību, draudzību, un, lai ievadītu tos grūtajā, taču arī jautrajā vidusskolēnu dzīvē.

No pirmdienas līdz trešdienai 10. klases skolēniem tika noteikts stils kādā ierasties skolā. Dalībniekiem bija iespēja pārtapt par dažādu profesiju pārstāvjiem – govju slaucējiem, sētniekiem un patalogiem, un veikt attiecīgus uzdevumus un pienākumus, ko veic šie cilvēki. Šajās trīs dienās klasei bija obligāti noteikts līdzi skolā nest organizatoru noteiktas lietas, kā, piemēram, ķerru, mākslīgu cilvēka organismu un piena kannu. Ceturtdien un piektdien iesvētāmajiem bija sagatavotas dažādas aktivitātes klases vienošanai. Piektdien 10. klases uzdevums bija veikt dažādus uzdevumus Talsu pilsētā, kur 12. klase bija izveidojusi dažādas stacijas. Noslēgumā jaunie vidusskolēni tika aicināti uz kopīgu maltīti, kā arī katrs skolēns saņēma apstiprinājumu par to, ka ir izturējis nepieciešamos pārbaudījumus, lai kļūtu par pilntiesīgu vidusskolēnu.

Sindija Sidere

Līderu nometne

08.11.2015 at 21:09

No 24. – 27. oktobrim Talsu Kristīgajā vidusskolā notika līderu nometne. Līderu nometni vadīja divi brīnišķīgi cilvēki no Amerikas – Ēriks un Čārlzs. Šajā nometnē bija iespēja piedalīties skolēniem no 8. – 12. klasei, kuri mācās Talsu Kristīgajā vidusskolā, kā arī skolas absolventiem. Arī skolotājiem atsevišķi bija iespēja klausīties Ērika un Čārlza lekcijās.

Līderu nometnes katru reizi ir ļoti īpašas. Tās ir reizes, kad ikviens var sajust Dieva klātbūtni, iegūt atbildes uz kādiem neatbildētiem jautājumiem un, protams, veidot savstarpējās attiecības ar Dievu un pārējiem dalībniekiem.

Šīs līderu nometnes galvenās tēmas bija attiecības, bailes, ietekme, attaisnojums, cerība un ticība. Tēmas, kuras katram liek aizdomāties un uzdot sev jautājumus. Lekcijas bija interesantas un pamācošas. Līderu nometnes laikā tika arī mainītas kādu cilvēku dzīves, kuri izvēlējās savu dzīvi uzticēt Jēzum, tas bija viens no emocionālākajiem brīžiem visas līderu nometnes laikā.

Nometnes laikā arī, ļoti interesantā veidā, tika atspoguļota Dieva žēlastība. Visi nometnes dalībnieki devās uz veikalu „Rimi”, lai 25 sekunžu laikā piepildītu iepirkumu grozus pilnus ar saldumiem. Un visu iegūto saldumu grozu katrs varēja paturēt sev vai ziedo to citiem. Lielākoties jaunieši bija gatavi ziedot savu maisiņu ar saldumiem, jo to žēlastību, ko Dievs izrāda pret mums, mēs varam dot tālāk un citus iepriecināt.

Nometnes laikā skolas telpās notika dievkalpojums, kuru vadīja Ēriks Deniss. Viņš runāja par bailēm. Dievkalpojums iesākās ar slavēšanu, ko vadīja skolas esošie un bijušie skolēni. Dievkalpojumu bija iespēja apmeklēt ikvienam interesentam.

Liela pateicība Dievam un katram ikvienam cilvēkam, kas ieguldīja savu laiku un resursus, lai šī nometne notiktu.

Kartiņu darbnīca

18.10.2015 at 18:00

Talsu Kristīgā skola ir liecība par kristiešu mīlestību pasaulē. Pateicoties lūgšanām un ziedojumiem, mēs varam turēt skolas durvis atvērtas. Mēs mācam mūsu skolēniem būt pateicigiem par to, un mūsu skolēni cenšas palīdzēt skolai dažādos veidos.

Jau vairākus gadus skolas skolēni, viņu vecāki un skolas izgatavo Ziemassvētku kartiņas. Cilvēki no draudzēm Amerikā, tās iegādājas pret ziedojumiem un tie palīdz skolai turpināt savu kalpošanu.

Arī šogad kartiņas tika gatavotas. Aktīvākie skolēni un vecāki kopā pagatavoja vairāk nekā 400 kartiņas, kuras iepriecinās skolas draugus Amerikā.