Uz tikšanos, mīļā skola!

Sestdien, 20. jūnijā, Talsu Kristīgās vidusskolas sporta zālē klases audzinātājas Aijas Valgelinas pavadībā savu pēdējo pasākumu klases kolektīvā aizvadīja 12. klases skolēni. Sākotnēji nolemtais izlaiduma datums — 12. jūnijs — valstī valdošās ārkārtas situācijas dēļ tika pārcelts uz mazliet vēlāku laiku, un tika mainīts arī tā nosaukums, izlaidumu dēvējot par atvadām no skolas. Tā kā pēc pēdējiem likuma grozījumiem vienuviet …

Pēceksāmenu emociju virpulī

Pirms Talsu Kristīgās vidusskolas durvis aizveras gan man, gan maniem klasesbiedriem, ir jāpaspēj apkopot vēl pēdējās topošo absolventu domas par tuvāko nākotni. Lai arī dzīvi daudziem skolēniem krietni izmainījusi valstī noteiktā kārtība, vidusskola tik un tā tiks pabeigta, un katram ir vismaz viens nākotnes mērķis, par ko arī lūdzu pastāstīt saviem klasesbiedriem. Dans Daniēls Bisenieks: «Pēc …

20. maijā – talka

Talsu Kristīgās vidusskolas skolēn, aicinām Tevi piedalīties apkārtnes sakopšanā! Par to, ko būsi paveicis, uzraksti savai klases audzinātājai! Ja vēlies, lai Tavs darbs tiktu publicēts Instagram, Facebook, Twitter, tad foto sūti uz e-pastu: tksskolenupasparvalde@gmail.com

Labo darbu dienā paveiktais

12. maijs Talsu Kristīgajā vidusskolā bija Labo darbu diena, kad ikviens skolēns tikai aicināts veikt kādu labu darbu, piemēram, sakārtot istabu, nomazgāt traukus, izravēt dobi, nopļaut zāli utt. Skolēni nofotografēja mirkli pirms darba un pēc paveiktā. Paldies ikvienam, kurš veica kādu darbu un padarīja pasauli labāku! Prieks par bērniem, kuri dara labus darbus!