Labo darbu dienā paveiktais

12. maijs Talsu Kristīgajā vidusskolā bija Labo darbu diena, kad ikviens skolēns tikai aicināts veikt kādu labu darbu, piemēram, sakārtot istabu, nomazgāt traukus, izravēt dobi, nopļaut zāli utt. Skolēni nofotografēja mirkli pirms darba un pēc paveiktā.

Paldies ikvienam, kurš veica kādu darbu un padarīja pasauli labāku! Prieks par bērniem, kuri dara labus darbus!