Popular Tags:

Skolēnu domes pārstāvju dalība “Apaļā galda sarunās”

12.10.2021 at 18:03

Lepojamies ar mūsu aktīvajiem jauniešiem: Niks Feifers, Rūdolfs Ļjamzins, Kaspars Irbe! Talsu novada jauniešu forumā “Apaļā galda sarunas” orientēšanās aktivitātē kopā ar Talsu novada vidusskolas komandu ieguva 1. vietu

Ziedojumi dzīvnieku patversmei “Ausma”

12.10.2021 at 17:52

Šodien Skolēnu domes pārstāvji nogādāja Talsu dzīvnieku patversmē “Ausma” mūsu skolas saimes saziedoto. Viņus rūpīgi vēroja tās iemītnieki. Izsakām pateicību katram, kurš nepalika vienaldzīgs un piedalījās akcijā!
Patversmē atrodas suņi un kaķi, kuri ilgojas nokļūt pie gādīgiem un mīlošiem saimniekiem. Šis saimnieks vari būt Tu! Nepērc, bet adoptē.

Skolotāju diena

01.10.2021 at 17:50

Skolotāju dienā sirsnīgs sveiciens visiem skolas pedagogiem un darbiniekiem. Jūs izstarojat gaismu, ko tālāk nes jūsu skolēni. Lai Dievs dod spēku, mieru un mīlestību, izglītojot un attīstot talantus. Paldies Skolēnu domes dalībniekiem un vadītājai Henrietai par burvīgiem svētkiem. Mēs jūs mīlam!

Motivācijas pasākums jauniešiem “AntiPasīvs”

27.09.2021 at 19:05

Kā Tu pavadīji piektdienas vakaru?
Mūsu skolas jaunieši, īstenojot Talsu novada jauniešu iniciatīvas projekta motivācijas pasākumu “Antipasīvs” tikās ar iedvesmojošām personībām – Intaru Busuli un Raimondu Strokšu, kā arī plānoja un prezentēja jaunu un mūsu skolā nebijušu pasākumu.
Paldies skolēnu domes vadītājai Henrietai Hincenbergai un dalībniekiem – Nikam, Vendijai, Rūdolfam, Samantai, Mārcim – par projekta īstenošanu!
Pateicamies skolotājai Allai Ankmanei par padomu, palīdzību un skolēnu motivēšanu!
Paldies skolas direktorei par atbalstu, skolas darbiniekiem par palīdzību un Talsu novada pašvaldībai par projekta finansējumu!

Talsu novada izcilāko pedagogu godināšana Rojas estrādē

27.09.2021 at 19:03

Vakar Rojas brīvdabas estrādē tika godināti izcilākie Talsu novada pedagogi.
Par izglītojamo sagatavošanu zinātniskās pētniecības darbu aizstāvēšanai tika apbalvotas Alla Ankmane un Kristīne Neifelde.
Par centralizēto eksāmenu labāko rezultātu – Santa Krūmiņa.
Par augstiem sasniegumiem interešu izglītības valsts skatuves runas konkursā – Gita Broka.
Priecājamies par Ildzes Sapiegas un Velibor Marinkevic sasniegumiem!
Paldies Talsu novada Izglītības pārvaldei par svētku sajūtas radīšanu!