Aicinam darbā ķīmijas/bioloģijas skolotāju

24.10.2021 at 16:30

10. un 11. klases uzņemšana vidusskolā

24.10.2021 at 16:28

Tas ir noticis – “Desmitie” ir izturējuši visus pārbaudījumus un uzņemti vidusskolā! Bet, tā kā pagājušajā gadā “vienpadsmitie” neparedzētu apstākļu dēļ izspruka no šī procesa, tad šogad pēc dažādu šķēršļu pārvarēšanas apliecības no skolas zieda – 12. klases – saņema arī 11. klases skolēni. Apsveicam klašu audzinātājas Lienīti Gūtmani un Andu Bernāti un vēlam izturību, veselību, prieku, mieru un svētības no Dieva Tā Kunga!

Skolēnu domes pārstāvju dalība “Apaļā galda sarunās”

12.10.2021 at 18:03

Lepojamies ar mūsu aktīvajiem jauniešiem: Niks Feifers, Rūdolfs Ļjamzins, Kaspars Irbe! Talsu novada jauniešu forumā “Apaļā galda sarunas” orientēšanās aktivitātē kopā ar Talsu novada vidusskolas komandu ieguva 1. vietu

Ziedojumi dzīvnieku patversmei “Ausma”

12.10.2021 at 17:52

Šodien Skolēnu domes pārstāvji nogādāja Talsu dzīvnieku patversmē “Ausma” mūsu skolas saimes saziedoto. Viņus rūpīgi vēroja tās iemītnieki. Izsakām pateicību katram, kurš nepalika vienaldzīgs un piedalījās akcijā!
Patversmē atrodas suņi un kaķi, kuri ilgojas nokļūt pie gādīgiem un mīlošiem saimniekiem. Šis saimnieks vari būt Tu! Nepērc, bet adoptē.

Skolotāju diena

01.10.2021 at 17:50

Skolotāju dienā sirsnīgs sveiciens visiem skolas pedagogiem un darbiniekiem. Jūs izstarojat gaismu, ko tālāk nes jūsu skolēni. Lai Dievs dod spēku, mieru un mīlestību, izglītojot un attīstot talantus. Paldies Skolēnu domes dalībniekiem un vadītājai Henrietai par burvīgiem svētkiem. Mēs jūs mīlam!