Valsts svētku laiks

Talsu Kristīgās skolas skolēni 11. novembrī pieminēja Lāčplēša dienu, piedaloties kopīgā Talsu pilsētas un novada organizētajā gājienā.

Ar lāpām un svecītēm rokās, valsts karogam plīvojot, dalībnieki devās ceļā uz pieminekli “Koklētājs”. 18.novembrī skolēni piedalījās tradicionālajā gājienā, kas veltīts par godu Latvijas Valsts dibināšanas gadadienai. Šogad tas bija svinīgs, patriotiskām dziesmām un uzrunām piepildīts.

Talsu baptistu baznīcā 16. novembrī noritēja divi Valsts simtgadei veltīti dievkalpojumi. 1. – 6. klašu dievkalpojumā skolēni uzstājās ar sagatavotiem priekšnesumiem – dziesmām, dejām un dzejoļiem. Dievkalpojumā visus uzrunāja Talsu baptistu draudzes mācītājs Miervaldis Lindmanis.

7.- 12. klašu dievkalpojumā patriotiskās noskaņās priekšnesumus sniedza zvanu ansambļi, koris, pūtēju ansamblis un uzrunu teica Talsu luterāņu draudzes mācītājs Andis Ķīvičs.