Valsts svētku dievkalpojums

Šī gada 17. novembrī Talsu Kristīgās vidusskolas skolēni, skolotāji, darbinieki un vecāki bija sapulcējušies, lai kopīgi atzīmētu Valsts svētku dievkalpojumu, kas norisinājās Talsu baptistu baznīcā. Ar patriotisku garu 6.-12.klases dievkalpojumā mūs uzrunāja Talsu adventistu draudzes mācītājs Tālivaldis Vilnis, bet 1. – 5. klases dievkalpojumā Uguņciema baptistu draudzes sludinātājs Kaspars Maķevics. Skatītāju ausis un acis priecēja gan skolas pūtēju ansamblis, gan dzejoļi, kurus skaitīja mūsu skolas skolēni. Ar skaistām dziesmām baznīcu piepildīja arī Talsu Kristīgās vidusskolas koris un citi skolēni, kuri sniedza muzikālus priekšnesumus. Kopīgi iepazināmies ar septītās klases skolnieku veidoto video par godu Latvijas dzimšanas dienai. Paldies visiem, kuri atvēlēja laiku, lai būtu šajā dievkalpojumā. Dievs, svētī Latviju!