Panākumi latviešu valodas un vēstures olimpiādēs

VĒSTURE
Lepojamies ar Agneses Imandras un Andas sasniegumu un pateicamies skolotājai Kristīnei Neifeldei!

LATVIEŠU VALODA
Lepojamies ar Aleksandras Māras, Agneses Imandras, Andas, Anetes Ances sasniegumiem latviešu valodas olimpiādē un pateicamies skolotājām Aijai Valgelinai un Allai Ankmanei!

Alla Ankmane