Karjeras nedēļas konkurss “Profesiju pasaulē”

16. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros notika konkurss 10. – 12. klašu komandām “Profesiju pasaulē”, kurā piedalījās Talsu novada vidusskolu komandas. Konkursā piedalījās arī komanda no Talsu Kristīgās vidusskolas. Komandas sastāva bija Beāte, Luanda, Anete, Monta no 10. klases, Līga, Janete, Grēta no 11. klases, Inete, Sindija, Anna no 12. klases. Komandām bija iespēja pavērt profesiju durvis un gūt ieskatu profesiju pasaulē, iepazīstot dažas no tām. Komandām bija jādodas uz dažādiem punktiem, kuros viņi varēja iepazīties un uzzināt ko jaunu par Venstpils augstskolu, augstskolu “Turība”, Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu, portālu “prakse.lv”, Talsu televīziju, Swedbank. Pēc informācijas iegūšanas, komandām bija jāizpilda kāds uzņēmuma vai augstskolas īpaši sagatavots uzdevums. Labākais skolas pasākuma noslēguma tika apbalvotas. Mūsu komanda visprasmīgāk tika galā ar Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas doto uzdevumu.

Līga Sidere (11.klase)

Skolotāju diena

Šogad mūsu skolā skolotāju dienu atzīmējām 9. oktobrī. Šī diena šogad pagāja ar eņģeļu tēmu. Iesākumam skolotāji un darbinieki baudīja skolēnu domes sagatavotu dievkalpojumu Ārlavas luterāņu baznīcā.

Dievkalpojumā visiem tā apmeklētājiem bija iespēja pavadīt laiku patīkamā atmosfērā, iedzert siltu tēju, ieklausīties stāstos par dažāda veida eņģeļiem un baudīt dažādus muzikālus priekšnesumus. Ar instrumentāliem skaņdarbiem iepriecināja 10.klases skolniece Anete Pumpure un 11. klases skolniece Līga Sidere, kura arī ar savu skaisto balsi priecēja skolotājus un darbiniekus. Ģitāras skaņu pavadījumā izskanēja vairākas dziesmas, ko izdziedāja un izspēlēja brīnišķīgo eņģeļu balsu īpašnieces Egita Ķīviča un Annija Krūmiņa.

Pēc dievkalpojuma beigām skolotāji un darbinieki devās uz Laumas dabas parku, kur visi kopīgi aktīvi pavadīja laiku un atpūtās brīvā dabā.

Luanda Miķelsone (10.klase)

Skolas 20 gadu jubileja

3. oktobris bija nozīmīga diena Talsu Kristīgajai vidusskolai – skola atzīmēja savu 20 gadu jubileju. Mēs pateicāmies Dievam par Viņa svētībām dievkalpojumā, kurš notika Talsu luterāņu baznīcā. Pēc tam bija sadraudzības laiks ar absolventiem un skolotājiem skolas sporta zāle. Viens no vakara labākajiem brīžiem bija, kad skolas absolventi sniedza savas liecības par to kā Dievs ir darbojies viņu dzīvē caur Talsu Kristīgo skolu. Mēs esam svētīti ar iespēju redzēt Dieva Valstības augļus.

Rudens tirdziņš

29. septembrī mūsu skola notika Rudens tirdziņš. Tirdziņā piedalījās bērni no 1. – 4.klasei, kuri bija sagatavojuši dažādus mājās gatavotus gardumus, grāmatzīmes un kartiņas. Pie skolēniem ciemojās Mildas tante un Tomāts, kuri atklāja tirdziņu un apbalvoja par tirdziņam atbilstošu klases noformējumu. Bērniem arī tika uzdotas mīklas par dārzeņiem un augļiem, ar kurām viņi ļoti labi tika galā. Tirdziņā iepirkās skolēni no 5. – 12. klases, skolotāji, darbinieki, vecāki un paši dalībnieki.

Skolēnu domes nakts

Kā katru mācību gadu iesākot, ir iesācies arī skolēnu domes mācību gads. Pats pirmais pienākums ir izvirzīt domes vadību, ko mēs, brīvprātīgie skolēnu domes dalībnieki, 12. septembra vakarā arī izdarījām.

Par domes priekšsēdētāju tika ievēlēta 12. klases skolniece Ineta Matisone, par priekšsēdētājas vietnieci ievēlēja 10. klases skolnieci Luandu Miķelsoni, savukārt sekretāre ir 10. klases skolniece Kristiāna Sniedziņa. Kā katru gadu skolēnu domē ir trīs komisijas- kristīgo lietu komisija, kuru vada 11. klases skolniece Līga Sidere, kultūras un sporta komisiju vada 11. klases skolniece Krista Bodniece un informācijas komisiju vada 11. klases skolniece Grēta Štrauha.

Pienākumu un komisiju sadalīšana nebija vienīgais, ko darījām. Jau pirmajā skolēnu domes tikšanās reizē kopīgi sākām plānot jauno mācību gadu, domāt, kā uzlabot skolas dzīvi, kādus jaunumus ieviest skolā un pārrunāt aktuālo. Neizpalika arī sadraudzība, jautras spēles un kopīga ēst gatavošana.

Kad bija jau vēla nakts, pēc smagā darba un nogurdinošās dienas, daži skolēnu domes locekļi devās gulēt, bet citi palika nomodā, lai dalītos liecībās par to, kā Dievs darbojies viņu dzīvēs un kopīgi slavētu.

Skolēnu domes dalībnieki uzskata, ka šī „Domes nakts” bija produktīva un pozitīvu emociju pilna – lielisks mācību gada iesākums!

Ineta Matisone (12.klase, Skolēnu domes priekšsēdētāja)