Skolas 20 gadu jubileja

3. oktobris bija nozīmīga diena Talsu Kristīgajai vidusskolai – skola atzīmēja savu 20 gadu jubileju. Mēs pateicāmies Dievam par Viņa svētībām dievkalpojumā, kurš notika Talsu luterāņu baznīcā. Pēc tam bija sadraudzības laiks ar absolventiem un skolotājiem skolas sporta zāle. Viens no vakara labākajiem brīžiem bija, kad skolas absolventi sniedza savas liecības par to kā Dievs ir darbojies viņu dzīvē caur Talsu Kristīgo skolu. Mēs esam svētīti ar iespēju redzēt Dieva Valstības augļus.