Lepojamies ar mūsu skolas absolventa sasniegumiem. Vēlam sasniegt jaunas virsotnes, Jāni! Lai izdodas, jo “Dievam nekas nav neiespējams”! (Lk.1:37)