Craig Hearn

Kopš augusta beigām Talsos viesojās misionārs no ASV – Craig Hearn. Viņš bija ieradies, lai šejienes iedzīvotājiem stāstītu par Dievu un liecinātu par Viņu arī caur mūziku. Tāpēc 5. septembrī Craig tikās ar vairākām mūsu skolas klasēm, lai jauniešiem stāstītu par Dieva darbiem viņa un līdzcilvēku dzīvēs. Misionārs mudināja visiem atcerēties, ka Dievs neko nedara „tāpat vien”. Katram no mūsu dzīves posmiem Viņam ir kāds īpašs plāns, kas no sākuma var šķist pavisam neizprotams. Craig dalījās ar stāstu no savas dzīves, kad Dievs izmantoja šķietami bezjēdzīgu notikumu un pavērsa to pavisam citā gaismā, caur ko Craig bija iespēja liecināt par Tēva glābšanas spēku. Jaunieši tika uzrunāti patiesi paļauties uz Dievu un noticēt Viņa brīnumu un dziedināšanas spēkam arī savā dzīvē.