1. Septembris

1.septembrī norisinājās jaunā mācību gada atklāšanas dievkalpojums. Kā jau
iepriekšējos gados ierasts, arī šogad dievkalpojums norisinājās Talsu luterāņu
dievnamā. Šajā rudenī Talsu Kristīgā vidusskola ir sasniegusi rekordlielu skolēnu
skaitu. Šogad mācības uzsāk vairāk nekā 260 skolēni. Mācības pirmajā klasē
uzsāka 26 skolēni. Tā arī ir vislielākā klase skolas vēsturē. Dievkalpojumā skolas
saimi uzrunāja skolas ilggadējs draugs, mācītājs no Teksasas, Amerikā – Rekss
Džeksons. Sveiciena uzrunu teica arī skolas direktore Inguna Gruzniņa. Ar
muzikāliem priekšnesumiem visus atnākušos priecēja 6.klases skolniece Marta
Kalāce, un jaunās 10.klases skolnieces Agate Kniploka, Sanda un Ivanda Stepkas.
Diekalpojuma noslēguma direktore aicināja priekša visus 26 1.klases skolēnus un
viņu klases audzinātāju Ligitu Treimani. Skolotāju saimi šogad kuplina skolas bijusī
absolvente Lidija Ēce, kura šogad audzinās 11.klasi un mācīs mūziku, kā arī vēl
viena skolas bijusī absolvente Anete Ankmane, kura no šī mācību gada strādās par
ārpusklases darba organizatori un strādās ar Skolēnu domi.
Pēc dievkalpojuma visi pulcējās skolas pagalmā, kur 5.klases skolnieks Ričards
Sproģis uzvilka mastā kristiešu karogu, un zvanam skanot, visi devās uz pirmo
mācību stundu.