Popular Tags:

11. Kurzemes reģiona skolēnu ZPD konference Liepājā

10.03.2020 at 20:53

28. februārī seši mūsu skolas 11. un 12. klases skolēni prezentēja zinātniskās pētniecības darbus Liepājas Universitātē. Ar lepnumu un gandarījumu paziņojam, ka 1. pakāpes diplomu ieguva Deivids Dukaļskis (darba vadītājs Guntars Ēcis), Daniela Pazņikova (darba vadītāja Alla Ankmane), Rūta Jaunozola (darba vadītāja Evija Voldraha), 2. pakāpi ieguva Marta Kalāce (darba vadītāja Alla Ankmane) un Ieva Abigaila Valgelina (darba vadītāja Kristīne Neifelde). Šie skolēni tika uzaicināti prezentēt savus darbus ZPD valsts konferencē 3. un 4. aprīlī LLU Jelgavā. Elza Marta Grīnšteine (darba vadītāja Kristīne Neifelde) konferencē ieguva Atzinību.
Paldies skolēniem, darbu vadītājiem, skolas ZPD virsvadītājai Andai Bernātei un informātikas skolotājam Vilnim Zarakauskim! Lepojamies ar sasniegumiem un vēlam Dieva vadību valsts konferencē!

Alla Ankmane

Panākumi vēstures, matemātikas, ģeogrāfijas un ķīmijas olimpiādēs

10.03.2020 at 20:49

Patiess prieks un lepnums par Agneses Imandras Rozenbergas saņemto Atzinību Vēstures valsts 26. olimpiādē. Paldies skolotājai Kristīnei Neifeldei!

—-

Lepojamies ar 8. klases skolnieces Anetes Ances Vītolas 4. vietu – Atzinību – Talsu novadu apvienības matemātikas olimpiādē. Paldies mūsu skolas skolēniem, kuri piedalījās olimpiādē, un skolotājām Helgai Ābolniecei, Gundegai Paurei un Sigitai Rathenai par skolēnu sagatavošanu!

—-

Lepojamies ar Agneses Imandras Rozenbergas (3. vieta), Aleksandras Māras Tarlapas (4. vieta – Atzinība) un Mārtiņa Vārnas (4. vieta – Atzinība) sasniegumiem ķīmijas olimpiādē! Paldies mūsu skolas skolēniem, kuri piedalījās olimpiādē, un skolotājai Andai Bernātei par skolēnu sagatavošanu!

—-

Lepojamies ar Ances Straujās (4. vieta – Atzinība) un Kristapa Vārnas (6. vieta – Atzinība) sasniegumiem Talsu novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādē! Paldies mūsu skolas skolēniem par piedalīšanos olimpiādē un skolotājai Sindijai Siderei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Alla Ankmane

Basketbola sacensības

19.02.2020 at 18:18

Prieks un lepnums par 10. – 12. klases basketbola komandas uzvaru! Lai enerģija un cīņas spars, sacenšoties ar komandām Kurzemes reģiona sacensībās Liepājā! Pateicība sporta skolotājiem Edgaram Kviesim un Sigetai Naudiņai!

Alla Ankmane

Atvērto durvju diena 2020

18.02.2020 at 17:12

Atvērto durvju diena Talsu Kristīgajā vidusskolā notiks 22. aprīlī plkst. 17.00. Būs iespēja apskatīt skolas telpas, tikties ar skolas vadību, skolotājiem un darbiniekiem, kā arī uzzināt par skolēnu domes aktivitātēm.

Alla Ankmane

Zvanu un pūtēju ansambļu skate

18.02.2020 at 17:11

13. februārī Talsu BJC konkursā «No baroka līdz rokam» piedalījās divi mūsu skolas zvanu ansambļi un pūtēju ansamblis
Paldies skolēniem un skolotājam Jānim Smilgam par ansambļu sagatavošanu konkursam! Lepojamies ar mūsu ansambļu panākumiem!

Alla Ankmane