Popular Tags:

Skolas 20 gadu jubileja

05.10.2015 at 19:15

3. oktobris bija nozīmīga diena Talsu Kristīgajai vidusskolai – skola atzīmēja savu 20 gadu jubileju. Mēs pateicāmies Dievam par Viņa svētībām dievkalpojumā, kurš notika Talsu luterāņu baznīcā. Pēc tam bija sadraudzības laiks ar absolventiem un skolotājiem skolas sporta zāle. Viens no vakara labākajiem brīžiem bija, kad skolas absolventi sniedza savas liecības par to kā Dievs ir darbojies viņu dzīvē caur Talsu Kristīgo skolu. Mēs esam svētīti ar iespēju redzēt Dieva Valstības augļus.

Rudens tirdziņš

30.09.2015 at 16:58

29. septembrī mūsu skola notika Rudens tirdziņš. Tirdziņā piedalījās bērni no 1. – 4.klasei, kuri bija sagatavojuši dažādus mājās gatavotus gardumus, grāmatzīmes un kartiņas. Pie skolēniem ciemojās Mildas tante un Tomāts, kuri atklāja tirdziņu un apbalvoja par tirdziņam atbilstošu klases noformējumu. Bērniem arī tika uzdotas mīklas par dārzeņiem un augļiem, ar kurām viņi ļoti labi tika galā. Tirdziņā iepirkās skolēni no 5. – 12. klases, skolotāji, darbinieki, vecāki un paši dalībnieki.

Skolēnu domes nakts

14.09.2015 at 10:29

Kā katru mācību gadu iesākot, ir iesācies arī skolēnu domes mācību gads. Pats pirmais pienākums ir izvirzīt domes vadību, ko mēs, brīvprātīgie skolēnu domes dalībnieki, 12. septembra vakarā arī izdarījām.

Par domes priekšsēdētāju tika ievēlēta 12. klases skolniece Ineta Matisone, par priekšsēdētājas vietnieci ievēlēja 10. klases skolnieci Luandu Miķelsoni, savukārt sekretāre ir 10. klases skolniece Kristiāna Sniedziņa. Kā katru gadu skolēnu domē ir trīs komisijas- kristīgo lietu komisija, kuru vada 11. klases skolniece Līga Sidere, kultūras un sporta komisiju vada 11. klases skolniece Krista Bodniece un informācijas komisiju vada 11. klases skolniece Grēta Štrauha.

Pienākumu un komisiju sadalīšana nebija vienīgais, ko darījām. Jau pirmajā skolēnu domes tikšanās reizē kopīgi sākām plānot jauno mācību gadu, domāt, kā uzlabot skolas dzīvi, kādus jaunumus ieviest skolā un pārrunāt aktuālo. Neizpalika arī sadraudzība, jautras spēles un kopīga ēst gatavošana.

Kad bija jau vēla nakts, pēc smagā darba un nogurdinošās dienas, daži skolēnu domes locekļi devās gulēt, bet citi palika nomodā, lai dalītos liecībās par to, kā Dievs darbojies viņu dzīvēs un kopīgi slavētu.

Skolēnu domes dalībnieki uzskata, ka šī „Domes nakts” bija produktīva un pozitīvu emociju pilna – lielisks mācību gada iesākums!

Ineta Matisone (12.klase, Skolēnu domes priekšsēdētāja)

Salidojums 2015. gada 3. oktobrī

11.09.2015 at 20:11

salidojums

Sporta diena

05.09.2015 at 14:51

4. septembrī skolā notika sporta diena, kurā piedalījās 1. – 4. klases skolēni. Stafetes sagatavoja 11.klases skolēni, kuri ar prieku pavadīja laiku kopā ar bērniem. Stafetes bija dažādas. Citas bija vieglas, bet citas bija grūtas, kuras sagādāja bērniem grūtības. Kopumā visi bija apmierināti un laimīgi par pavadīto laiku.

Ksenija Sidere (11.klase)