Mūsu skolēnu dalība konkursā “Vēstule no mājām”

Lepojamies ar sasniegumiem konkursā-izstādē “Vēstule no mājām”, kas veltīta valsts proklamēšanas 102. gadadienai! Paula Feldmane – literārās jaunrades konkursa laureāte, Elga Āle – laureāte nominācijā “Labākais rokraksts”. Pateicība par dalību konkursā Marijai Elizabetei Auziņai, Ancei Straujajai, Andai Dedzei, Agatei Alksnei, Martai Kalācei, Madarai Balandinai! Paldies skolotājai Aijai Valgelinai par darbu ar audzēkņiem!