Bībeles nometne

Otro vasaru Talsu Kristīgajā skolā notika Bībeles nometne.  Grupa amerikāņu kristiešu kopā ar Talsu Kristīgās skolas jauniešiem veselu nedēļu darbojās ar Talsu Kristīgās skolas 1.- 6.kl. skolēniem.  Sālamana pamācībās  22:6 teikts: „Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis.” Tieši tāpēc nometne ir nozīmīgs laiks, lai draudzīgā un priecīgā gaisotnē mācītu bērniem par Jēzu. Nometnē darbojās ap simts skolēnu. Vecākiem tas bija liels atspaids – ne jau visiem ir, kas vasarā bērnus pieskata. Bet nometnē par brīvu bērni vada laiku interesantās nodarbībās, viņiem tiek dotas garšīgas pusdienas un launags pirms došanās mājup.

Vērtīgākā nometnes daļa bija slavēšana, Bībeles stāstu mācīšanās un lūgšanas. Bērnos ir tīra ticība, viņi nekaunas no Dieva! Nometnē bija redzams, ka aug citāda jaunā paaudze – viņi savas izvēles izdarīs, balstoties kristīgajās vērtībās, un Dievs viņus svētīs! Ir brīnišķīgi, ja bērniem  tiek dota iespēja Dievu slavēt, pielūgt – ne jau visās ģimenēs Dievam tiek dots gods! Bērni augs, un viņiem būs stiprs pamats uz kā būvēt savas dzīves māju!

Liels ieguvums bija arī nometnes laikā izveidotās draudzīgās attiecības starp kristīgās skolas jauniešiem un „mazajiem”. Visos laikos skolā  „mazie” ir skatījušies uz „lielajiem”, lai viņiem līdzinātos. Paldies Dievam, ka Talsu Kristīgās skolas jaunieši ir lielisks piemērs, kam līdzināties!