Lāčplēša dienas lāpu gājiens 2019

Šā gada 11. novembrī atzīmējām simto gadadienu uzvarai pār Pāvela Bermonta komandēto Rietumkrievijas armiju Rīgā. Ikgadējais lāpu gājiens veda ļaudis cauri Talsiem no centra līdz pat piemineklim «Koklētājs», lai godinātu kritušos karavīrus, jauniešus un brīvprātīgos, kuri cīnījās par neatkarīgu Latviju ar gaišu nākotni. Tieši šogad, kad Latvijas armijai aprit simts gadi, svinīgā pasākuma priekšnesumu gatavošana tika uzticēta Talsu Kristīgajai vidusskolai, kas arī tika godam izpildīta. Muzicēja 10. klases pūtēju orķestris (skolotājs Jānis Smilga) un 9.-12. klašu koris (skolotāja Kristīne Broka-Meļķe), bet pašu pasākumu vadīja 11. klases skolniece Abigaila Ieva Valgelina. Svinīgās uzrunas teica Talsu Kristīgās vidusskolas direktore Inguna Gruzniņa, Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols un Septītās dienas Adventistu draudzes mācītājs Andris Pešelis.

«Bībelē teikts, ka Dievs liek tautām laikus un robežas, kurās tām dzīvot, bet cilvēks nedzīvo no maizes vien. Arī šodien mums ir vajadzīga lielāka ideja, un es domāju, ka manai paaudzei, manu bērnu paaudzei un manu mazbērnu paaudzei lielajai idejai vajadzētu būt – noturēt un nosargāt Latvijas brīvību un neatkarību. Un to mēs varēsim tikai tad, ja mums šeit būs stipras ģimenes, kuras dzīs saknes savā dzimtajā zemē. Dievs, svētī Latviju!» ar lepnumu balsī vēstīja Inguna Gruzniņa, un mums sacītajam atliek vien piekrist.

Asnate Feldmane