Kontakti

Rekvizīti:

Direktore Inguna Gruzniņa
SIA “Talsu Kristīgā skola”
J. Grota ielā 1, Talsi LV 3200
LV 40003255869
Banka: SEB Unibanka, Talsu filiāle
Konts: LV76UNLA0028700467301 EUR

Kontakttālruņi:

29412565 – direktore
63291671 – sekretāre

E-pasts:

ingunatks@gmail.com