Februāris – Mīlestības mēnesis

08.02.2020 at 20:39

Otro semestri uzsākam ar lieliskiem panākumiem!

08.02.2020 at 20:37

Talsu Kristīgās vidusskolas skolēni otro semestri iesākuši īpaši raženi.

Talsu novadu apvienības ekonomikas olimpiādē 12. klases skolēni Dāvis Ozolnieks ieguva 1. vietu, Kitija Lakse – 2. vietu, Rūta Jaunozola – 3. vietu, Ulvis Krišmanis no 10. klases – atzinību.
Ance Straujā no 9.a klases fizikas olimpiādē ieguva 2. vietu, Aleksandra Māra Tarlapa (9.a klase), Jānis Brūvers un Mārtiņš Vārna (10. klase), Kitija Lakse un Dāvis Ozolnieks (12. klase) – atzinību.
Apsveicam un lepojamies!
Paldies skolotājiem Evijai Voldrahai un Guntaram Ēcim!

Talsu novadu apvienības latviešu valodas olimpiādē 11. – 12. klasei 2. vietu ieguva Paula Feldmane un Asnate Feldmane.
Lepojamies un apsveicam ar panākumiem!
Paldies skolotājai Aijai Valgelinai!

Uz valsts matemātikas olimpiādi uzaicināts 12. klases skolnieks Dāvis Ozolnieks. Apsveicam un lepojamies!
Paldies skolotājai Sigitai Rathenai!

Uz valsts latviešu valodas olimpiādi uzaicināta 12. klases skolniece Asnate Feldmane. Apsveicam un lepojamies! Paldies skolotājai Aijai Valgelinai!

Alla Ankmane

Barikāžu atceres pasākums 2020

01.02.2020 at 07:30

Šā gada 24. janvārī Talsu Kristīgās vidusskolas skolēni kopā ar skolotājiem pieminēja 1991. gada barikādēs bojā gājušos cilvēkus, kā arī tos, kuri nebaidījās aizstāvēt savu valsti un, cieši turoties kopā, devās pretī OMON karaspēkam. Uz Talsu Kristīgo vidusskolu bija ieradušies Nacionālo Bruņoto spēku Štāba orķestra vīri, kas barikāžu aizstāvju atceres dienu izspēlēja uz jautrām notīm – publika dziedāja un izdejojās līdzi pēc sirds patikas.

Esam pateicīgi, ka mūsu tēviem un tēvutēviem izdevās nosargāt Latvijas neatkarību!

Asnate Feldmane

  

Skatuves runas konkurss 2020

01.02.2020 at 07:18

Šodien, 23. janvārī, 21 skolēns no 2. līdz 11. klasei rādīja savu runas prasmi skolas Skatuves runas konkursā. Kā atzina kompetenta žūrija – visi dalībnieki bija labi sagatavojušies un pelnījuši uzslavu. Starpnovadu konkursa 1. kartā Talsu BJC 31. janvārī mūsu skolu pārstāvēs Sofija, Kristers un Evelīna F. no 3. klases, Evelīna D. no 4. klases, Elīza no 6.a klases, kā arī Paula F. un Abigaila no 11. klases. Paldies žūrijai par vērtēšanu, skolēniem par piedalīšanos, pedagogiem par sagatavošanu, vecākiem un klasesbiedriem par atbalstu!

Starpnovadu Skatuves runas konkursa 1. kārtā piedalījās 7 Talsu Kristīgās vidusskolas audzēkņi.
Uz konkursa 2. kārtu žūrija izvirzīja Kristeru Kristbergu un Sofiju Fridrih no 3. klases, kā arī Ievu Abigailu Valgelinu un Paulu Feldmani no 11. klases.
Paldies dalībniekiem un viņu pedagogiem Gitai Brokai, Guntrai Jansonei un Aijai Valgelinai!

Alla Ankmane

Ar Ziemassvētku izrādi Rīgā!

01.02.2020 at 07:14

Talsu Kristīgās vidusskolas 1.-5., 7. un 10. klases skolēni, kā arī skolotāji un skolas absolvente Grēta viesojās Rīgā ar Daigas Kažes lugu “Sniegbaltītes stāsts”. Ar izrādi skolēni iepriecināja ne tikai bērnudārza audzēkņus un audzinātājas, bet arī lugas autori. Pārvarot uztraukumu, jaunie aktieri, izspēlēja stāstu par labsirdību, iecietību un piedošanu. Pēc izrādes skolēniem bija iespēja, vērot košo egli, baudīt maltīti un atpūsties LIDO kompleksā. Īpašs paldies Kristīnei Riekstiņai-Sniedziņai, šoferim Aivim un Talsu novada pašvaldībai.

Alla Ankmane