Zvanu un pūtēju ansambļu skate

18.02.2020 at 17:11

13. februārī Talsu BJC konkursā «No baroka līdz rokam» piedalījās divi mūsu skolas zvanu ansambļi un pūtēju ansamblis
Paldies skolēniem un skolotājam Jānim Smilgam par ansambļu sagatavošanu konkursam! Lepojamies ar mūsu ansambļu panākumiem!

Alla Ankmane

Panākumi latviešu valodas un vēstures olimpiādēs

18.02.2020 at 17:08

VĒSTURE
Lepojamies ar Agneses Imandras un Andas sasniegumu un pateicamies skolotājai Kristīnei Neifeldei!

LATVIEŠU VALODA
Lepojamies ar Aleksandras Māras, Agneses Imandras, Andas, Anetes Ances sasniegumiem latviešu valodas olimpiādē un pateicamies skolotājām Aijai Valgelinai un Allai Ankmanei!

Alla Ankmane

Skolēnu panākumi sportā

18.02.2020 at 17:04

Izcili panākumi Talsu novada atklātajā Olimpiādē skolu sportā BADMINTONĀ! Skolēni 4.-5., 6.-7., 8.-9., 10.-12. klases grupas kopvērtējumā ieguva 1. vietu. Četras 1. vietas! Panākumi arī tautasbumbā! Pateicība arī Annai Irbei no 4. klases.
Lepojamies! Pateicība skolotājiem Sigetai Naudiņai un Edgaram Kviesim!

Alla Ankmane

Mīlestības diena 2020

18.02.2020 at 16:50

14. februārī visa Talsu Kristīgās vidusskolas saime atzīmēja Mīlestības dienu. Katrā starpbrīdī skolēni pulcējās skolas foajē, lai gan pa vienam, gan pāros un bariņos veiktu dažādas aktivitātes, zīmētu, risinātu atjautības uzdevumus, kā arī dziedātu un dejotu pie visiem zināmām dziesmām mīlestības tematikā. Atgādinām – mīliet sevi un cits citu ne vien Valentīndienā, bet arī visās citās gada dienās. «Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība.» /1. Jāņa 4:8/

Asnate Feldmane

Žetonvakars 2020

18.02.2020 at 16:48

2020. gada 7. februārī Talsu Kristīgās vidusskolas sporta zālē notika 12. klases žetonvakars. Žetoni, kas apliecina piederību Talsu Kristīgajai vidusskolai – uzņēmuma «StoneHill» darinātās ādas rokassprādzes ar skolēna un skolas iniciāļiem – tika pasniegti skolas direktorei Ingunai Gruzniņai, 12. klases audzinātājai Aijai Valgelinai, kā arī 21 skolēnam. Apsveicam topošos absolventus un novēlam viņiem mierpilnu pēdējo darba cēlienu šajā skolā!

Asnate Feldmane