Ceļvedis skolēniem un vecākiem COVID-19 laikā


TKS skolēni un vecāki! Mācību process Talsu Kristīgajā vidusskolā no 23. marta notiks e-vidē. Lai Dievs mums palīdz un vada!