Motivācijas pasākums jauniešiem “AntiPasīvs”

Kā Tu pavadīji piektdienas vakaru?
Mūsu skolas jaunieši, īstenojot Talsu novada jauniešu iniciatīvas projekta motivācijas pasākumu “Antipasīvs” tikās ar iedvesmojošām personībām – Intaru Busuli un Raimondu Strokšu, kā arī plānoja un prezentēja jaunu un mūsu skolā nebijušu pasākumu.
Paldies skolēnu domes vadītājai Henrietai Hincenbergai un dalībniekiem – Nikam, Vendijai, Rūdolfam, Samantai, Mārcim – par projekta īstenošanu!
Pateicamies skolotājai Allai Ankmanei par padomu, palīdzību un skolēnu motivēšanu!
Paldies skolas direktorei par atbalstu, skolas darbiniekiem par palīdzību un Talsu novada pašvaldībai par projekta finansējumu!

Pirmā TKS skolēnu domes sanāksme

Šodien pirmajā Skolēnu domes sēdē tika ievēlēta priekšsēdētāja Henrieta Hincenberga, kā arī vietnieki – Vendija Kviese un Rūdolfs Ļjamzins. Lai radošs un idejām bagāts gads!

Uz tikšanos, mīļā skola!

Sestdien, 20. jūnijā, Talsu Kristīgās vidusskolas sporta zālē klases audzinātājas Aijas Valgelinas pavadībā savu pēdējo pasākumu klases kolektīvā aizvadīja 12. klases skolēni.
Sākotnēji nolemtais izlaiduma datums — 12. jūnijs — valstī valdošās ārkārtas situācijas dēļ tika pārcelts uz mazliet vēlāku laiku, un tika mainīts arī tā nosaukums, izlaidumu dēvējot par atvadām no skolas. Tā kā pēc pēdējiem likuma grozījumiem vienuviet drīkst atrasties ne vairāk par simts cilvēkiem, absolventus svinīgajā brīdī drīkstēja pavadīt tikai paši tuvākie ģimenes locekļi. Ziedu smaržas un apsveicēji, lai arī ne tik kuplās virknēs kā ierasts, tik un tā bija radījuši patīkama satraukuma un emociju auru. Šogad tika pasniegts 21 sertifikāts, kas apliecina: katrs no skolēniem ir ieguvis vispārējo vidējo izglītību un ir mācīts mīlēt Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. Katrs atvadīšanos no skolas uztvēra citādāk — kamēr viens iztēlojās nākotni augstskolā, cits bija iegrimis atmiņās par aizvadīto laiku savā mīļajā skolā.
Pasākuma viesus uzrunāja mācītājs Maikls Heims (Michael Heim) no Teksasas, kurš absolventiem atgādināja, ka visa dzīve sastāv no izvēlēm un ir jāveic pareizās izvēles jau tagad, jo tās vēlāk ietekmēs katra cilvēka turpmāko dzīvi.
Direktores Ingunas Gruzniņas uzruna lieliski saskanēja ar mācītāja teikto, tomēr pirms tās skolēniem nācās izpildīt uzdevumu, ko katru gadu izlaidumā paveic absolventi — neviens 12. klases skolēns no skolas netiek palaists prom, kamēr netiek deklamēts direktores leģendārā pamācība: «Labām izvēlēm ir labas sekas, sliktām izvēlēm ir sliktas sekas.» Direktore uzrunā absolventus iedrošināja jau pirmajā studiju gadā katram atrast savu draudzi tajā pilsētā, kurā katrs topošais students uzsāks savu jauno dzīves posmu, jo to skola kopā pavadīto gadu laikā katram ir mācījusi — savu dzīvi vadīt nevis pašam, bet to ļaut paveikt Dievam.
Parasti pēc 9. un 12. klases izlaiduma jau tuvāko dienu laikā skolas telpās norisinās nometnes, un, kamēr pagājušogad tās tika pārceltas uz citām telpām skolā notiekošo remontdarbu dēļ, šogad nometnes tiks rīkotas pavisam citādi — interneta vidē ar platformas «Zoom» palīdzību. Līdzekļi, par kuriem tiek rīkotas nometnes, ir amerikāņu kristiešu ziedojumi, un, tā kā šovasar nometnes nenotiks klātienē, saziedotā naudiņa 10 000 Amerikas dolāru apmērā tika sadalīta četrās vienādās daļās un pasniegta četriem 12. klases stipendiātiem, kuri laika gaitā ir cītīgi mācījušies, aktīvi iesaistījušies savu draudžu rīkotajos pasākumos, kā arī kalpojuši vasarā rīkotajās skolas nometnēs — Lainei Kleinhofai-Prūsei, Dāvim Ozolniekam, Emīlijai Panteļejevai un Kristapam Vārnam. Tika pasniegta arī Latvijas Simtgades stipendija, ko jau trešo gadu saņem katras vidusskolas labākais absolvents — Talsu Kristīgās vidusskolas izvirzītais skolēns ir Dāvis Ozolnieks. Tā kā šogad nenotika ikgadējais Olimpiešu godināšanas vakars, absolventiem tika pasniegti goda raksti un atzinības par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un Zinātniskās pētniecības darbu konferencē. Pasākuma izskaņā neizpalika arī Skolas lepnuma balvas ieguvēja sumināšana. Tika nominēti vairāki skolēni — Kārlis Andrejs Krūmiņš, Dāvis Ozolnieks, Asnate Feldmane, Kristaps Vārna —, tomēr skolas saime bija nolēmusi, ka izcilākais paraugs un piemērs, no kā mācīties mazāko klašu skolēniem, ir Laine Kleinhofa-Prūse.
Atvadīties no skolas ir skumji, tomēr skumjas nedaudz mazina direktores aicinājums 4. septembrī visiem atkal satikties Talsu Kristīgās vidusskolas absolventu salidojumā. Uz tikšanos, mīļie klasesbiedri un skolotāji!

2020. gada 12. klases absolventi kopā ar skolas direktori Ingunu Gruzniņu, klases audzinātāju Aiju Valgelinu un mācību pārzini Andu Bernāti. Aivara Vilka foto