Bībeles svētki

11.04.2017 at 18:09

7.aprīlī skolā notika Bībeles svētki 1. – 4. klasei. Katra klase bija sagatavojusi priekšnesumu par kādu Bībeles tēmu – “Jēzus bērnība”, “Dāvids”, “Daniels”, “Salamana gudrība” un “Jānis Kristītājs”. Pēc priekšnesuma katrai klasei tika uzdots jautājums, lai pārbaudītu viņu iegūtās zināšanas. Pasākuma sākumā un noslēguma dalībnieki, skolotāji, vecāki un viesi kopā slavēja Dievu.