Angļu valodas pēcpusdiena

Pēcpusdienu atklāja Maijas skolotāja ar priecīgu sasveicināšos, tālāk mūs lūgšanā vadīja direktore, kura tikai trešdien bija atgriezusies Latvijā. Gaisotne bija ļoti gaiša un visi bijām satraukti par turpmāko notikumu gaitu, tādēļ Maijas skolotāja izskaidrojas pēcpusdienas gaitu. Visi nodziedājām slavas dziesmu Dievam mūs vadīja grupa ‘’EŽI’’ un tagad uzdevumi varēja sākties.

Viss iesākās ar uzdevumu izlabot tekstā kļūdas, kad tas bija veikts uzstājās 10.klase ar pašu sagatavotu priekšnesumu par Lielbritāniju. Bija ovācijas un aplausi, tas liecina, ka publikai patika. Sekoja nākamie uzdevumi- jautājumi un pareizās atbildes. Ar šo uzdevumu tikuši galā varējām baudīt 12.klases priekšnesumu par Ameriku, kas bija tiešām asprātīgs un lika visiem aizrautīgi smieties. Sekoja klausīšanās uzdevums, komandām bija jāatpazīst akcenti, manuprāt, šis bija viens no sarežģītākajiem uzdevumiem. 7.klase veidoja priekšnesumu par Kanādu, viņi izcēlās ar vienkāršību, asprātību un patīkamu vizuālo noformējumu. Sekoja spēcīgāko  angļu valodas pratēju uzstāšanās. No katras komandas tika izvēlēts viens pārstāvis un šim cilvēkam bija jānosauc vārds pa burtiem angliski. Tas bija sarežģīti, taču dalībniekiem izdevās labi. 9.klase uzvedās visskaļāk, jo viņi pārstāvēja Īrijas futbola komandas. Sekojošais uzdevums, kurā bija jāpārveido vārdi, nebija pārāk sarežģīts. 11.klases priekšnesums bija kā saldais ēdiens visam pasākumam. Tas bija ko vērts, priekšnesums bija par Jaunzēlandi. Visi gan smējās par skolēnu izdomu, gan paspēja nobīties no Jaunzēlandes pirmajiem iedzīvotājiem – maoriem.

Kamēr žūrija apkopoja rezultātus, mēs skatījāmies video par dažādajiem angļu valodas akcentiem visā pasaulē, tas bija kā punkts uz i. Sekoja apbalvošana- 3.vietu ieguva 9.klase, 2.vietu piešķīra 11.klasei, bet godalgotā 1.vieta tika 7.klasei. Par labāko priekšnesumu tika atzīts 11.klases, taču 10.klasei tika specbalva par izdomu un arī ļoti labo priekšnesumu. Pasākuma oficiālā daļa bija noslēgusies, dalībnieki steidzās vēl savus tērpus iemūžināt kādās bildēs!

 

Elīna Kleinhofa-Prūse