2. Septembra Dievkalpojams

2. septembrī norisinājās jaunā mācību gada atklāšanas dievkalpojums. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šoreiz skolēni, skolotāji, vecāki un draugi tika aicināti pulcēties Talsu Sporta namā, kas ietilpības ziņā ir pat plašāks par luterāņu baznīcu. Tomēr arī šeit tribīnes bija aizpildītas, aizmugurē cilvēki stāvēja kājās. Šajā rudenī Talsu Kristīgajā vidusskolā mācības uzsāk nepilni 260 skolēni. To varētu dēvēt par skolas rekordu, jo ir līdz šim nebijis skaitlis. Papildus tam jau trešo gadu pēc kārtas ir divas pirmās klases. Tādējādi esam vienīgā skola Talsu novadā, kurā skolēnu skaits ir pieaudzis – ar to arī lepojamies. Dievkalpojumā sveiciena vārds tika dots māc. M. Lindmanim, kā arī skolas direktorei I. Gruzniņai. Viņa savā uzrunā īpaši sveica skolotājus darba stāža jubilejās un t.s. „zelta fonda” skolotājus, kuri strādājuši (un joprojām strādā) cienījamu skaitu gadu. Sanākušos ar dziesmām priecēja 5.-8. klašu ansamblis un vidusskolas meitenes. Īpašais viesis bija mūziķis Craig Hearn no ASV, kurš visus pārsteidza ar apbrīnojamu balsi un saksofona spēli. Caur viņa priekšnesumiem ikviens varēja sajust Dieva varenību un mīlestību. Dievkalpojuma noslēgumā direktore aicināja priekšā nostāties abām 1. klasēm ar audzinātājām Ilzi Sproģi un Agnesi Vadoni. Gluži tāpat kā mazajiem pirmklasniekiem, arī viņām abām šis ir pirmais gads mūsu skolā. Par spīti lietum, 9. un 12. klase kopā ar pirmajām klasēm devās mazā gājienā uz skolu, kur visām klasēm iesākās pirmā audzināšanas stunda šajā mācību gadā.

Terēze Runce