12. klases žetonu vakars

19. februārī TKS 12. klase skolai dāvināja savu žetonvakaru. Uzvedumā ar nopietnību un smaidu klase atskatījās uz trim skolā pavadītajiem gadiem un uz notikumiem, kas veidojuši un saliedējuši klasi: jaunieši vēstīja par mācību stundām, liecināja par Dievu, stāstīja par ceļu uz panākumiem un lepojās ar veiksmēm un sasniegto, demonstrējot savas prasmes bītboksā, klavierspēlē,  meitenēm muzicējot piecatā, zvanu spēlē . Jauniešu augšanu  atainoja arī ēnu teātris. Abiturientu sajūtas vispilnīgāk varēja saprast, ieklausoties uzveduma noslēguma dziesmas „Gods Dievam augstībā!”vārdos.