1. septembris

Pēc vasaras brīvlaika gan skolēni, gan skolotāji un tehniskie darbinieki 1. septembrī atgriezās skolās. Talsu Kristīgās skolas audzēkņi tika aicināti ierasties Talsu sporta namā uz mācību gada atklašanas dievkalpojumu, kur muzikāli visus sveica skolas mūzikas skolotāji un absolventi. Uzrunu Talsu ev.lut. draudzes mācītājs Māris Ludviks. Pēc dievkalpojums visi devās uz klasēm, kur turpināja atkal satikšanos ar klasesbiedriem un audzinātājiem.