Sadraudzība ar Talsu 2.vidusskolas un Talsu Valsts ģimnāzijas pašpārvaldēm

Šī gada 7.novembrī mūsu skolā notika Talsu vidusskolu pašpārvalžu sadraudzības vakars. Ņemt dalību šajā pasākumā mūsu skolēnu dome aicināja gan Talsu 2. vidusskolas, gan Talsu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalžu locekļus. Rezultātā mūsu skolas jaunajā lūgšanu telpā no plkst. 16:00 līdz 19:00 notika sadraudzības vakars starp aptuveni 25 jauniešiem no visām Talsu vidusskolām.
Vispirms jaunieši tika iepazīstināti ar mūsu skolu, bet vakara gaitā jaunieši dalījās ar savu pieredzi skolu pašpārvalžu darbā, uzskaitīja savus paveiktos darbus, iepazīstināja ar jaunākajiem notikumiem savā skolā. Šī bija lieliska iespēja iepazīt jaunus cilvēkus vai satikt ilgi neredzētos jauniešus, kā arī pavadīt laiku kopā, spēlējot spēles un runājot.

Brauciens uz sociālās aprūpes centru “Stūrīši”

“Stūrīši” ir vieta, kur uzturas vecāka gadagājuma cilvēki ar īpašām vajadzībām.
Centra iedzīvotāju bija ļoti priecīgi par mūsu apciemojumu.
Sākumā mēs dziedājām, tad gājām rotaļās un dejojām. Bija neviltots prieks redzēt, ka mēs caur mazām lietām varējām citiem sagādāt prieku! Ticam, ka viņi to novērtēja.

Ziemassvētku kartiņu darbnīca

Šī gada 11.oktobrī mūsu skolā norisinājās ikgadējā Ziemassvētku kartiņu darbnīca. Čaklie rokdarbnieki darbu sāka jau pulkstens 10:00 un strādāja līdz pat 15:00. Kartiņas čakli darināja gan skolēni, gan vecāki. Plecu pie pleca strādājot, tika sagatavotas 250 brīnišķīgas kartiņas, kuras tika nogādātas Amerikā, kur tās iepriecinās skolas draugus un atbalstītājus.

Pļaujas svētku dievkalpojumi

10.oktobrī Talsu Baptistu baznīcā norisinājās Pļaujas svētku dievkalpojumi. Pirmais dievkalpojums skolēniem no 1.-4. klasei sākās 11.00, otrais dievkalpojums – skolēniem no 5.-12. klasei sākās 14.00. Dievkalpojumos uzrunāja Talsu baptistu draudzes mācītājs Miervaldis Lindmans. Uzstājās skolas kori, 5.-7. klases ansamblis, skolas pūtēju orķestris un zvanu ansambļi. Otrajā dievkalpojumā tika līdzdalītas arī skolēnu liecības – par vasarā piedzīvoto stāstīja 11. klases skolnieks Niks Grīntāls un 12. klases skolniece Judīte Ozoliņkevica.

1. Septembris

1.septembrī norisinājās jaunā mācību gada atklāšanas dievkalpojums. Kā jau
iepriekšējos gados ierasts, arī šogad dievkalpojums norisinājās Talsu luterāņu
dievnamā. Šajā rudenī Talsu Kristīgā vidusskola ir sasniegusi rekordlielu skolēnu
skaitu. Šogad mācības uzsāk vairāk nekā 260 skolēni. Mācības pirmajā klasē
uzsāka 26 skolēni. Tā arī ir vislielākā klase skolas vēsturē. Dievkalpojumā skolas
saimi uzrunāja skolas ilggadējs draugs, mācītājs no Teksasas, Amerikā – Rekss
Džeksons. Sveiciena uzrunu teica arī skolas direktore Inguna Gruzniņa. Ar
muzikāliem priekšnesumiem visus atnākušos priecēja 6.klases skolniece Marta
Kalāce, un jaunās 10.klases skolnieces Agate Kniploka, Sanda un Ivanda Stepkas.
Diekalpojuma noslēguma direktore aicināja priekša visus 26 1.klases skolēnus un
viņu klases audzinātāju Ligitu Treimani. Skolotāju saimi šogad kuplina skolas bijusī
absolvente Lidija Ēce, kura šogad audzinās 11.klasi un mācīs mūziku, kā arī vēl
viena skolas bijusī absolvente Anete Ankmane, kura no šī mācību gada strādās par
ārpusklases darba organizatori un strādās ar Skolēnu domi.
Pēc dievkalpojuma visi pulcējās skolas pagalmā, kur 5.klases skolnieks Ričards
Sproģis uzvilka mastā kristiešu karogu, un zvanam skanot, visi devās uz pirmo
mācību stundu.