Kristera Kristberga viesošanās LTV1 raidījumā “LIELRAIDĪJUMS”

Lepojamies ar Kristera panākumiem, kurš valstī ieguva 1.vietu skatuves runas konkursā un kļuva par Kurzemes Dziesmubērnu. Šodien jau otro reizi tika filmēts LTV1 Skolēnu Dziesmu svētku LIELRAIDĪJUMS, kurā Kristers sarunājas ar vairākiem virsdiriģentiem. Raidījums būs ēterā 5.novembrī. Kristers godam pārstāvēja Kurzemi, Talsus un mūsu skolu.

Zinību diena Talsu Kristīgajā vidusskolā

Priecīgā noskaņojumā un ar pateicību Dievam vadījām 1.septembra svētkus! Lai visiem kopā ar Mūsu Kunga svētību izdodas lielisks mācību gads! Lai izturība skolotājiem, skolēniem un vecākiem!

 

Pirmā TKS skolēnu domes sanāksme

Šodien pirmajā Skolēnu domes sēdē tika ievēlēta priekšsēdētāja Henrieta Hincenberga, kā arī vietnieki – Vendija Kviese un Rūdolfs Ļjamzins. Lai radošs un idejām bagāts gads!