Popular Tags:

Pļaujas svētku dievkalpojumi

09.10.2017 at 09:25

6.oktobrī Talsu baptistu baznīcā svinējām Pļaujas svētku dievkalpojumus. 1.-5.klases skolēni bija sagatavojuši skaistus muzikālus priekšnesumus un stāstīja stāstus par pateicību. Bērnus uzrunāja baptistu draudzes mācītājs Miervaldis Lindmanis. 6.-12.klases dievkalpojumā visus klātesošos par ražas svētku nozīmi uzrunāja mācītājs Andis Ķīvičs. Liecību sniedza skolotāja Anda Bernāte, bet 10. klases skolnieces Santa Straume un Laine Kleinhofa-Prūse dalījās pieredzē par skolas vasaras nometnēm. Dievkalpojumā slavēšanas dziesmas izpildīja koris. Visi dievkalpojumā saziedotie ziedojumi ir veltīti dzīvnieku patversmei “Ausma”. Liels paldies visiem ziedotājiem, jo kopā mēs ieguvām 274 eiro!

Rudens tirdziņš

01.10.2017 at 09:15

29.septembris Talsu Kristīgajā skolā tika sagaidīts rudenīgās noskaņās. Šajā dienā 1.-4.klases skolēni bija sagatavojuši visdažādākos gardumus un rokdarbu izstrādājumus, lai ar tiem tirgotos ikgadējā skolas Rudens tirdziņā. Šis pasākums ir skolas tradīcija jau daudzu gadu garumā, kas ļauj mazāko klašu skolēniem kopā ar vecākiem iepriecināt savus skolasbiedrus ar dažādiem pašmāju gatavotiem gardumiem un rokdarbu izstrādājumiem. Dažādi sākumskolas skolēnu gatavoti produkti tika pārdoti skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem un citiem interesentiem. Tirdziņa apmeklējums šogad bija ļoti liels – visi jaunāko klašu skolēni pārdeva visas savas sagatavotās preces.
Lai šo dienu padarītu interesantāku, pie skolēniem ciemojās ģimene no lauku sētas. Katrs ģimenes loceklis bija klātesošs kādā no klasēm, lai tirdziņa laiku padarītu vēl interesantāku gan mazajiem tirgotājiem, gan pircējiem.
Rudens tirdziņš Talsu Kristīgajā vidusskolā priecēja bērnus, jauniešus, skolotājus, darbiniekus, skolēnu vecākus un viesus, kas ieradās uz šo pasākumu. Patīkamā atmosfēra un jautrais noskaņojums, kas tika radīts pasākuma laikā, sagādāja prieku katram dalībniekam un bija īpaši patīkams un izdevies nedēļas noslēgums jaunākajiem skolas skolēniem un viņu vecākiem, kā arī ļāva pārliecināties par to, ka bagātīgais rudens ir pienācis.

Uz tikšanos nākamajā Rudens tirdziņā!

Novada sacensības krosā

29.09.2017 at 09:04

27. septembrī, Sabilē, notika novada sacensības krosā. Mūsu skolu sacensībās pārstāvēja: Kristaps Vārna, Yan Selifanov, Dāvis Ozolnieks, Emīlija Estere Panteļejeva, Santa Straume, Ieva Abigaila Valgelīna, Ričards Adrians Dreimanis, Deivids Dukaļskis, Gatis Reinbergs, Inga Audijāne, Helēna Gimbore, Rolands Leja, Kristians Bērziņš, Mārtiņš Reinbergs, Katrina Keita Krivenko, Yana Selifanova, Matīss Vēvers, Aleksis Emiljans Kviesis, Adrians Imants Grīva, Šarlote Greivule, Madara Balandina, Aksels Āboliņš, Emīls Zanbergs, Dāvis Adrians Matrevics, Anna Irbe un Laura Šabanova.
 Godalgotas vietas ieguva:
 2.vieta – Yan Selifanov (3km,10:32:00) 
2.vieta – Gatis Reinbergs (2km,07:05:00) 
1.vieta – Inga Audijāne (1,5km, 05:46:00)
 1.vieta – Yana Seļifanova (1km, 00:03:53)
 Apsveicam visus Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnus, kuri piedalījās rudens krosā!

Vecāku pilnsapulce

22.09.2017 at 17:56

14.septembrī skolā pulcējās skolas skolēnu vecāku uz šī mācību gada pirmo vecāku pilnsapulci. Iesākumā ar muzikālu sveicienu atnākušos sveica mūzikas skolotājs Gatis Jugāns un 10.klases skolniece Emīlija Panteļejeva, kuri arī šogad kopā vadīs skolas 7.-12.klašu kori.

Skolas direktore stāstīja par skolā aktuālo, mācību pārzine Vēsma Liņģe vecākiem stāstīja par kompetenču izglītību, skolotāja Anda Bernāte dalījās priekā par to, kur pagājušā gada absolveni turpina savas studiju gaitas, bet skolotāja Aija Valgelina vecākiem stāstīja par to, cik svarīga ir kristīgā audzināšana. Sapulces turpinājumā tika ievēlēta skolas vecāku padome, kurā arī šogad darbosies viens vecāks no katras klases un vecāku padome vairākas reizes gadā tiksies ar direktori, lai pārrunātu aktuālo skolā un kopīgi censtos strādātu pie skolas vides attīstīšanas. Un noslēgumā, skolotāji un pulciņu vadītāji prezentēja interešu izglītības pulciņus, kurus šajā mācību gadā skolēniem būs iespēja apmeklēt.

 

1. septembris

08.09.2017 at 17:59

1. septembrī arī Talsu Kristīgā vidusskola svinēja zinību dienu. Talsu sporta namā pulcējās skolēni un viņu vecāki, skolotāji un darbinieki. Mācības Talsu Kristīgajā vidusskolā uzsāka 268 skolēni, no tiem 23 skolēni mācīsies 1.klasē, un darbu skolā 26 skolotāji un 10 darbinieki. Skolotāju pulkam ir piepulcējušās 2 jaunas skolotājas, kuras arī ir skolas absolventes – 2.klases audzinātāja un sporta skolotāja Sigeta Kviese, kā arī dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja Viktorija Blumbaha.

Dievkalpojumu muzikāli kuplināja Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnieces – Amanda Lakse un Ieva Abigaila Valgelina (9.kl.), Emīlija Panteļejeva (10. kl.) un Marta Treimane (11.kl.) . Visus klātesošos uzrunāja Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Māris Ludviks un TKS direktore Inguna Gruzniņa. Dievkalpojumam izskanot direktore visus iepazīstināja ar 1. klases skolēniem un viņu vecākiem. Dievkalpojuma noslēgumā 12. klases skolēni uz skolu pavadīja 1. klases skolēnus. Pēc tam ceļu uz skolu un pirmo klases stundu turpināja pārējās klases ar saviem audzinātājiem. Svētīgu 2017./2018.mācību gadu!