Popular Tags:

Līderu nometne 2019

27.10.2019 at 23:09

Skolēnu brīvlaika nedēļas ietvaros, no 19. līdz 22. oktobrim, Talsu Kristīgajā vidusskolā norisinājās ikgadējā Līderu nometne. Nometnē bija aicināts piedalīties katrs 8.-12. klases skolēns, kā arī skolotāji. Šī gada nometni vadīja Matthew McIntyre, Eric Dennis un Charles Pendley no Amerikas.

Katrā no četrām dienām Matthew McIntyre klātesošos uzrunāja ar lekcijām par to, kā būt īstam līderim un kā attīstīt vadīšanas prasmes. Eric Dennis un Charles Pendley vadīja spēles, kas radīja jaunas draudzības saites, saliedējot skolēnus. 20. oktobrī skolā norisinājās dievkalpojums, uz kuru varēja ierasties visi – ne vien nometnes dalībnieki, bet katrs interesents. Katrs nometnes rīts iesākās ar slavēšanu; vēlāk skolēniem bija atvēlēts brīvais laiks, kurā apdomāt un ar citiem pārrunāt dzirdēto. Nometne iekļāva arī volejbola sacensības Talsu Sporta namā, kuru laikā skolēni sacentās veiklībā, bet pārējie centās no visas sirds sportistus atbalstīt. 21. oktobrī skolēni piedzīvoja ikgadējo skrējienu uz veikalu «Rimi», kur septiņu sekunžu laikā sameklētais un rokās paņemtais bija amerikāņu sponsorēts. 22. oktobrī tika vadītas pēdējās lekcijas un notika atvadīšanās no amerikāņu draugiem.

Esam pateicīgi nometnes vadītājiem par burvīgo laiku, kas pavadīts jēgpilnās sarunās un sadraudzību stiprinošās aktivitātēs, kā arī par izmatotajiem resursiem, lai nometne varētu notikt. Pateicība ikvienam skolēnam un skolotājam, kas atlicināja laiku, lai rūpētos par savu garīgo pieaugšanu un, pāri visam, pateicība Dievam par Viņa klātesamību. «Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.» /1. Tes. 5:18/

Asnate Feldmane

Talsu Kristīgās vidusskolas Skolēnu dome 2019

27.10.2019 at 21:57

Muzikālā stunda

27.10.2019 at 21:48

Otrdien, 15. oktobrī, Talsu Kristīgās vidusskolas sporta zāli piepildīja Raimonda Paula jautrās bērnu dziesmas.
Muzikāli izglītojošo stundu 1.-6. klasei bija sarūpējuši 11. klases jaunieši un skolotāja Kristīne Broka-Meļķe. Stundas sākumā skolēniem tika sniegta informācija par leģendāro latviešu komponistu R. Paulu, savukārt pēc tam katra klase izdziedāja savu mīļāko maestro dziesmu.

Asnate Feldmane

10. klases uzņemšana vidusskolā 2019

17.10.2019 at 19:45

Kā jau rudenī ierasts, arī šī gada oktobris neizpalika bez jauno vidusskolnieku iesvētīšanas vidusskolā. Lai 10. klases skolēni tiktu iesvētīti un sagatavoti vidusskolas smagajam un grūtajam ceļam, 12. klases skolēni viņiem bija sagatavojuši pietiekami norūdošas aktivitātes, kuras četru dienu garumā izturot, katrs desmitās klases skolēns sevi varētu uzskatīt par pilntiesīgu vidusskolēnu.

12. klases skolēni jaunos vidusskolniekus iesvētīja ar ceļu, kas kā tiešā, tā arī pārnestā nozīmē veda «caur ērkšķiem uz zvaigznēm». Ceļš sevī ietvēra braucienu ar motocikliem pāri stindzinoši aukstajai Alpu grēdai, ēnas laukumiņa un ūdens atrašanu svelmainajā safari, kā arī izlaušanos cauri džungļiem uz kādas pamestas salas Brazīlijas krastos. Par katru nepareizi izpildītu norādi vai nokavētu aktivitāti jauniņajiem tika piespriests atbilstošs sods. Uzdevumu izpilde stiprināja 10. klasi gan kā komandu, gan arī uzlaboja katra skolēna individuālās prasmes sadzīvot ar netipiskām situācijām.

Ceturtdien, iesvētību noslēguma dienā, jaunie vidusskolēni saņēma apliecības, kas apstiprina, ka viņi ir oficiāli uzņemti vidusskolā, savukārt 10. klases audzinātāja Alla Ankmane tika ievēlēta par sertificētu vidusskolēnu audzinātāju. Pēc apliecību saņemšanas jaunākā vidusskolas klase kopā ar vispieredzējušākajiem – divpadsmitajiem – un abu klašu audzinātājām pēcpusdienu pavadīja, malkojot tēju un baudot kopābūšanas laiku.

Desmitajiem novēlam vēl vairāk stiprināt cīņas garu un savstarpējās draudzības saites, lai šo trīs gadu laikā viņus nespētu apstādināt un nobiedēt ne jaunie mācību priekšmeti, ne gala pārbaudījumi – eksāmeni!

Asnate Feldmane

 

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings 2019

17.10.2019 at 19:08

«Draudzīgais Aicinājums ir tilts uz Latvijas brīvvalsti,
tās ideālu turpinājums šodienā. Tas ir ceļš uz morālu sabiedrību.»
(M. Zālīte)

Draudzīgā Aicinājuma fonds jau kopš 1994. gada rīko nozīmīgas akcijas un apbalvošanas ceremonijas, kuru galvenais mērķis joprojām ir nemainīgs – izglītības kvalitātes paaugstināšana. Balvas tiek piešķirtas dažādām Latvijas skolām, kuras laika posmā no iepriekšējā mācību gada sākuma līdz tekošā mācību gada sākumam centralizētajos eksāmenos ir ieguvušas īpaši augstus vērtējumus. Arī Talsu Kristīgā vidusskola šogad var lepoties par nopelnīto apbalvojumu konkursā «Skolu reitings». Pieciem pārstāvjiem no Talsu Kristīgās vidusskolas vadības lūgts ierasties uz balvu pasniegšanu šā gada 25. novembrī plkst. 14.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, Mūkusalas ielā 3, Rīgā.

Esam lepni, ka varam atrasties līdzās 13 citām Latvijas pilsētu vidusskolām, un pateicamies mūsu izcilajiem skolotājiem par neatlaidību un laiku, kuru viņi veltījuši, izskolojot dzīvesgudrus un zinošus jauniešus.

Asnate Feldmane