Popular Tags:

Skolotāju diena

13.10.2016 at 18:17

7. oktobrī arī mūsu skola svinēja Talsu Kristīgās vidusskolas 1.skolotāju un darbinieku Olimpiskās spēles jeb skolotāju dienu! Skolotāji un darbinieki izlozēja kādu olimpisko sporta veidu, kas bija arī viņu dresskods. Dalībnieki tika sadalīti grupās, un sekoja nākamais uzdevums – doties uz attiecīgajiem kontrolpunktiem, kur viņus sagaidīja dažādi uzdevumi. Pēc garas orientēšanās pa Talsiem, skolotājiem bija jādodas uz Talsu luterāņu baznīcas draudzes namu. Tur viņus sagaidīja skaisti klāti galdi, mierpilna atmosfēra un skolēni, kas bija gatavi “pačubināt” skolotājus un darbiniekus. Vakara gaitā muzicēja skolas jaunieši, kas visiem dalībniekiem sagādāja patīkamām emocijām bagātu vakaru!

Pļaujas svētku dievkalpojumi

11.10.2016 at 19:37

6. oktobrī Talsu baptistu dievnamā mūsu skola svinēja pļaujas svētku dievkalpojumus. Pirmo dievkalpojumu aizvadīja 1.-5. klases skolēni. Viņus uzrunāja Talsu baptistu draudzes mācītājs Miervaldis Lindmanis. Dievkalpojumā katra klase bija sarūpējusi kādu priekšnesumu, kā arī muzicēja kopā ar mūzikas skolotāju Gati Jugānu.

Otro dievkalpojumu aizvadīja 6.-12. klases skolēni. Viņus uzrunāja Talsu Kristīgās sadraudzības mācītājs Ilmārs Ģērmanis. Muzicēja skolas skolēnu veidots koris, 9.klases skolnieces Emīlijas Panteļejevas vadībā. 12. klases skolniece Agate Kniploka un 11. klases skolniece Kristiāna Sniedziņa sniedza iedvesmojošas liecības par to, kā Dievs ir darbojies viņu dzīvēs.

Rudens tirdziņš

03.10.2016 at 16:48

29. septembrī skolā notika Rudens tirdziņš, kurā ar pašgatavotiem gardumiem pircējus iepriecināja 1.-4. klases skolēni.
Tirdziņu atklāja Dārznieks un Ķirbis, kuri dalībiekiem uzdeva āķīgas mīklas par rudeni. Viņi arī apbalvoja klases, piešķirot dažādas nominācijas.
Tirdziņā iepirkās vecāko klašu skolēni, skolotāji, darbinieki, vecāki un citi interesenti.
Paldies 1.-4. klases skolēniem un vecākiem par sagatavotajiem gardumiem!

Olimpiskā diena

23.09.2016 at 19:06

23. septembrī Talsu Kristīgā vidusskola svinēja vispasaules olimpisko dienu. Skolēni tika sadalīti pa krāsām, un katrai klasei bija sava olimpiskā krāsa. Olimpiskā diena iesākās ar kopīgu gājienu no skolas uz Talsu Vilkmuižas ezeru, un devās skrējienā ap ezeru. Skrējienu uzsāka 1. klase kopā ar 12. klasi. Kad visi skolēni un skolotāji bija veikuši distanci, tad kopīgi izveidoja “olimpiskos apļus”, kur katra klase nostājās savas krāsas aplī. Kad visi bija atraduši savu vietu, Krista (no 12. klases) un Luanda (no 11. klases) visus aicināja uz kopīgu olimpisko vingoršanu. Paldies katram skolotājam, kurš iesaistījās kopā ar klasi. Un liels paldies sk. Edgaram Kviesim un sk. Anetei Ankmanei par radošo pieeju un brīnišķīgi organizētu pasākumu!

Skolas pilnsapulce

20.09.2016 at 18:58

15. oktobrī skolā norisinājās vecāku pilnsapulce. Iesākumā ar muzikālu sveicienu atnākušos sveica mūzikas skolotājs Gatis Jugāns un 6.b klases skolnieces Marta un Agnese. Vecākus uzrunāja Priekules baptistu draudzes mācītājs Mārcis Zīverts, kurš dalījās ar savas dzīves pieredzi. Turpinājumā skolotāji prezentēja interešu izglītības pulciņus, kurus šajā mācību gadā skolēniem būs iespēja apmeklēt. Tika izvēlēta arī vecāku padome. Šajā mācību gadā vecāku padomē ir viens vecāks no katras klases. Vecāku padome vairākas reizes gadā tiksies ar direktori, lai pārrunātu aktuālo skolā un kopīgi censtos strādātu pie skolas vides attīstīšanas.