Žetonu vakars

22. februāra vakarā TKS zālē notika tradicionālā vecāko skolēnu benefice- 12. klases žetonu vakars. Topošie  absolventi par savu piederības zīmi skolai bija izvēlējušies žetonu krusta formā ar gravējumu, viņi ar neslēptu lepnumu stāstīja klātesošajiem par tām pārmaiņām ,kas ar viņiem notikušas aizvadīto gadu gaitā skolotājas Andas Bernātes vadībā. Skatītāji baudīja dziesmas, visu skolēnu deju priekšnesumus, pasenus pop-ielu nummurus, epizodes no mācību stundām, brīnoties par daudzajiem klases sasniegumiem sportā un mācību darbā, kā arī ieguldījumu skolas ārpusstundu dzīvē. Viss redzamais bija veidots kā filma „Caur ērkšķiem uz zvaigznēm” .To noslēdza aizkustinoša pateicība Dievam par skolu un Jēzum par pieskaršanos un glābšanu.