Talsu Kristīgās vidusskolas apbalvojumi Talsu novada uzņēmēju Gada balvas pasniegšanas ceremonijā.

SIA „Talsu Kristīgā skola” jau 26 gadus ir apvienojusi mērķtiecīgu uzņēmējdarbību un cilvēcību. Ir radīta Talsu Kristīgā vidusskola, kas ir nozīmīga Talsu novada izglītības kvalitātes zīme un kas ir nesavtīgas cilvēkmīlestības paraugs.
Ingunas Gruzniņas, viņas ģimenes darba pamatā ir kristīgās vērtības, kas tiek nodotas audzēkņiem un līdzcilvēkiem. Tiek organizētas dažādas labdarības akcijas un nometnes, ikviens skolēns tiek pieņemts, uzmundrināts un iedvesmots augstākiem mērķiem.
Talsu Kristīgā vidusskola, ko iesākumā apmeklēja 37 skolēni, izaugusi līdz vairāk nekā 300 audzēkņiem. To skaitam līdzi augusi arī pati skola, pagājušajā gadā tās jaunā korpusa būvniecībā ieguldot ap 2,5 miljoniem eiro.

Talsu novada uzņēmēju Gada balvas pasniegšanas ceremonijā Talsu Kristīgā vidusskola ieguva apbalvojumus nominācijās “Gada investīcija” un “Gada sociālais uzņēmums”.

Pateicība Dievam par Tevi, Inguna! Lai Viņš svētī, dod spēku un izturību, realizējot nākamās ieceres un projektus!